Nyhet

Släckvatten tas om hand med små medel

Hur kan släckvatten tas om hand på ett enkelt och smidigt sätt utan större resurser?

Det tittar NUC på tillsammans med några räddningstjänster.

– Vi är ansvariga för en del i ett större MSB-projekt som leds av Winguard och som syftar till att omhänderta och rena kontaminerat släckvatten, säger Christian Carlsson, NUC.

Räddningstjänsterna i Ljungby och Falköping har testat olika typer av lösningar för att hitta nya arbetsmetoder. Hur vattnet kan fångas in på olika underlag med olika hjälpmedel, i huvudsak utrustning som redan finns på släckbilen.

Den klassiska lösningen med grovslang fungerade inte hundraprocentigt och kompletterades därför med andra hjälpmedel som absol, plast och mjuka brunnstätningar.

Absol fungerade inte alls. Plast fungerade ganska bra men var omständligt att få tätt. Materialet från brunnstätningar var formbart och fungerade bra, men behöver vidareutvecklas.

Det visade sig också vara ganska enkelt att samla upp släckvatten med hjälp av stegar och presenning.

– Syftet med testerna var framförallt hur man med befintlig utrustning kan påbörja arbetet att samla in släckvatten. Vi tittade också på viss stödutrustning, men den måste få plats på släckbilen.

Halmstad och Södra Älvsborg ingår också i arbetet.

– De har befintliga sätt att jobba. Halmstad arbetar aktivt med att omhänderta släckvatten vid bilbränder. Södra Älvsborg har sedan 15 år ett koncept att ta hand om släckvatten vid större insatser. Nu har vi dokumenterat hur de jobbar. Jag vet att det finns fler räddningstjänster som jobbar med omhändertagande av släckvatten, men de flesta gör det inte, säger Christian Carlsson.

Winguard samt räddningstjänsterna i Ljungby, Falköping och Halmstad var under två dagar också i Revinge där verklighetslabbet på skolan var med och utvärderade metoderna.

I Revinge testades också olika typer av reningsverk där kontaminerat släckvatten renades, tester som nu analyseras. En rapport kommer i slutet av året.

Tillbaka till huvudartikel