Nyhet

Besvikelsen stor över dispenskravet

Kampen för dygnspassen var lång och hård.

Besvikelsen är nu tung inom räddningstjänsten efter att dispenskravet är kvar i det nya kollektivavtalet.

– Nu behöver vi bara lugn och ro, säger brandmannen Marcus Aronsson på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Han var en av de drivande i debatten om brandmännens arbetstider under avtalsrörelsen i våras. Som flera medier rapporterade tillhörde han dem som ville att brandmännen skulle slippa dispensförfarandet angående dygnspass.
– Vi är fortfarande besvikna över att vi inte fick igenom vårt avtalsförslag. Vi var villiga att strejka för detta.

I avtalet som Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona kom överens om i april finns en avsiktsförklaring om att se över arbetstiderna. Utredningen ska bland annat visa om det behövs anpassningar efter de olika verksamheternas behov.
Marcus Aronsson hoppas att utryckningstjänsten får ett generellt undantag från dispenskravet för 24-timmarspass, men han är inte alltför optimistisk.
– De flesta av oss är av åsikten att inte heller det här kommer att ge oss möjligheterna som vi efterfrågar.

Just nu händer det ingenting i den här frågan, säger Marcus Aronsson.
–Fram till sommaren är det många som sitter still i båten. Sen kommer sommaren då vi går över på dygn igen, därefter kommer det säkert ramla in nya dispensansökningar igen eftersom vi ska söka dispenser på de nya reglerna.

Scheman utan dygnspass kommer att göra yrket mindre attraktivt och skapa rekryteringsproblem, tror han.
– Det är egentligen på grund av schemat som jag har varit kvar i yrket i 25 år. Jag har inte blivit rik på det.

Konsekvenserna för verksamheten blir också stora, menar han.
– Det största problemet är oflexibiliteten som uppstår för både arbetsgivare och arbetstagare.
De skärpta kraven på dygnsvila ställer till det bland annat vid vakanser, menar Marcus Aronsson.
– Det kan få konsekvensen att vi inte kan göra två samtidiga insatser, vilket står i våra handlingsprogram att vi ska kunna göra.

 

Var tredje svarade att de funderade på att byta yrkesbana om dygnspassen försvinner
Mikael Olofsson, Piteå

 

En annan brandman som kämpade för dygnspassen under avtalsrörelsen var Mikael Olofsson i Piteå. Tillsammans med kollegor gjorde han en enkätundersökning bland räddningstjänsterna i Räddsam Nord (Väster- och Norrbotten) för att ta reda på medlemmarnas åsikt i frågan. Svaren var entydiga: dygnspassen är viktiga för både verksamheten och de anställda.
– Var tredje svarade att de funderade på att byta yrkesbana om dygnspassen försvinner, säger Mikael Olofsson.

Att behålla dispenskravet och arbetstidsnämnden är ett omyndigförklarande av dem som sköter verksamheten på lokal nivå, menar han.
– Det har alltid funkat tidigare.
Han ser dock en positiv effekt av kampen om dygnspassen, även om den ser ut att förloras:
– Det här visar hur otroligt enade vi är runt om i landet om det mesta när det gäller räddningstjänsterna.