Reportage

MSB vill närmare räddningstjänsterna

För MSB är NUC viktigt på flera sätt.

Metoder och teknik kan testas och verifieras under verkliga förhållanden, och i nära samarbete med utryckningspersonal.

– Vi vill jobba mer med räddningstjänsterna och bli snabbare i utvecklingsarbetet, säger Marcus Vilhelmsson, enhetschef för brand och räddning på MSB.

I MSB:s uppgift ingår att arbeta med utveckling och att ge stöd till räddningstjänsterna. Utvecklingsarbete sker inom många områden.

Men för Nationellt utvecklingscenter (NUC) ligger fokus på säkerhet på skadeplats, mer på detaljer i vardagen.

– För oss på MSB är NUC och dess nätverk en direktkanal till räddningstjänster. Det kan vara att vi i ett vägledningsarbete vill testa en metod, eller få veta hur räddningstjänsterna arbetar i dag och med vilka verktyg. Jobbar vi mer med räddningstjänsterna tror jag vi lättare kan hitta formerna för att bättre bidra till utvecklingen, säger Marcus Vilhelmsson.

De projekt som NUC genomför beslutas av en styrgrupp där Storgöteborg och MSB har två representanter vardera, Lindholmen Science Park en.

– Tanken är inte att styrgruppen ska vara idéspruta. Vi hoppas andra kommer med idéerna, NUC är verktyget för att omhänderta dem. Alla räddningstjänster ska kunna bidra med kompetens och kunskap samt vara en del av den verksamhet som bedrivs. Även behov som MSB har presenterar vi för utvecklingsledaren Christian Carlsson som sedan omsätter dessa i arbetspaket.

Projekt som drivs av NUC ska inte blir för stora och långvariga, det viktiga är att de når räddningstjänsterna.

– Hos NUC är fokus på den praktiska nyttan och att de som arbetar på skadeplats får möjligheten att efter sina behov driva och medverka i utvecklingen.

NUC startades i september 2021, fokus har legat på att bygga upp verksamheten och utvecklingscentrumet är inte helt känt hos gemene brandman ännu.

– Men jag tycker att med släckvattenprojektet har vi verkligen börjat hitta formerna för hur NUC ska arbeta. Där har NUC varit motorn och jobbat med flera räddningstjänstorganisationer.

Utöver NUC har MSB fler samarbeten för att stötta utvecklingen av räddningstjänsten och flera av dem har kopplingar till centrumet i Göteborg. MSB:s forskningsenhet är involverat, likaså verklighetslabbet vid Revinge, Carer vid Linköpings universitet och innovationsmekanismen Winguard.

– Vi försöker skapa nätverk och få korskopplingar i stället för stuprör. Genom att sammanföra de olika initiativen och nyttja deras specifika styrkor kommer de olika perspektiven, kunskaperna, erfarenheterna och resurserna från respektive område bäst till sin rätt, säger Marcus Vilhelmsson.

Säkerhet på skadeplats i fokus