Nyhet

Viktiga för totalförsvaret

Frivilliga överlag och kanske särskilt frivilligorganisationerna är en viktig resurs vid stora händelser men även för totalförsvaret. Därför beslöt regeringen att skjuta till 25 miljoner till frivilligorganisationerna vid sommarens skogsbränder.

Mikael Damberg– Det var många som hjälpte till under en lång tid och då bedömde vi att det här var utöver det vanliga och gav MSB högst 25 miljoner kronor. Ungefär som kommunerna får pengar om det blir extraordinärt och det krävs en insats av nationell karaktär, säger Mikael Damberg, inrikesminister.

Mikael Damberg tycker också att frivilligorganisationerna ibland hamnar i skymundan, inte blir synliggjorda.

– Folk vet inte riktigt om att de finns där och vad de kan göra. Det här är också en fråga inom ramen för att vi nu försöker stärka totalförsvaret, det är viktigt att de är både utbildade och övade. De frivilliga organisationerna måste synliggöras och finnas med i det arbetet. De är viktiga inte minst i de lite tidiga faserna för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser, olyckor och i värsta fall krig. Det här blev ett sätt att ge ett kvitto på att de hade gjort stora insatser under branden.

Om de många spontanfrivilliga och ersättningar vill han inte ha någon åsikt, men säger att det är viktigt att lära av vad som hände vid sommarens skogsbränder.

– Det är framförallt MSB som behöver fundera över det eftersom de fick de här pengarna och fördelade dem. Det är en viktig fråga att dra slutsatser av framöver så man inte undergräver de organisationer som är organiserade och utbildade och som har en viktig roll i de här lägena. Min poäng är att frivilliga och även organisationer spelar en viktig roll för att snabbt kunna mobilisera i såna här lägen, säger Mikael Damberg.

Läs mer

Utmaning ta hand om kraften

Kan vara avgörande - och en belastning

Frivillig samordning

Rutiner hindrar kaos

"Tidigare inget snack om betalt"

Överrumplade av fakturor

Länsstyrelsen skriver avtal

40 000 mil i bil