Nyhet

Länsstyrelsen skriver avtal

– Den lärdom vi dragit är att vi upprättar samarbetsavtal med frivilligorganisationer som spontanfrivilliga får vända sig till vid nästa händelse.

Joel IsensköldDet säger Joel Isensköld, chef för Samordningskansliet skogsbränderna i Hälsingland 2018 på länsstyrelsen Gävleborg. Där som vid de andra skogsbränderna gjorde frivilliga viktiga insatser.

– De var en viktig aktör som bidrog med mycket hjälp och stöd framförallt i omkringarbetet, transporter, hjälp med sovplatser – hela den administrativa delen. Det är en viktig funktion som vi behöver ta tillvara på ett strukturerat sätt.

I Jämtland sköttes frivilliginsatserna av kommunen men i Gävleborg hamnade de hos länsstyrelsen.

– När vi tog över räddningstjänstinsatsen föll det sig naturligt att vi också tog hand om den delen även om det skedde väldigt mycket i samverkan med Ljusdals kommun. Frivilliga som var organiserade hade kontaktpersoner, den delen fungerade relativt enkelt. Men sen var det att försöka hantera alla spontanfrivilliga som dök upp.

Länsstyrelsen bestämde sig för att skriva avtal med spontanfrivilliga, vilket i princip innebar att de anställdes.

– Det blir svårt när det kommer många, det måste hanteras ur arbetsmiljöperspektiv och andra aspekter. Det var så många så det blev lite blandat. En del som hade avtal och en del som fick ersättning, för vi har kunnat verifiera vad de gjort. Det är såna erfarenheter som gjort att vi beslutat bygga upp strukturer för att vara rustade inför nästa gång.

Bland spontanfrivilliga spreds rykten om att alla skulle få ersättning, inte minst i sociala medier. Där gick åsikterna isär.

– En del tyckte: nämen, vänta nu. Jag har gått in som frivillig, skänk min eventuella ersättning till Rädda barnen eller annan organisation. Andra tyckte att får de organiserade frivilliga ersättning ska väl vi också ha. Många av de spontanfrivilliga hade inte koll på att organiserade frivilliga faktiskt får ersättning eftersom det heter frivilligorganisationer. Så det var ett uppvaknade. Många hade nog inte ens räknat med att få ersättning.

I Gävleborg är det 350 personer som fått frivilligersättning, totalt drygt 4,8 miljoner kronor. Länsstyrelsen skriver nu avtal med några frivilligorganisationer dit spontanfrivilliga ska vända sig vid en större händelse.

– Vilka vi skriver avtal med utgår från länets struktur, var de finns representerade och vad de kan bidra med, säger Joel Isensköld.

Läs mer

Utmaning ta hand om kraften

Kan vara avgörande - och en belastning

Frivillig samordning

Rutiner hindrar kaos

"Tidigare inget snack om betalt"

Överrumplade av fakturor

Viktiga för totalförsvaret

40 000 mil i bil