Nyhet

Frivillig samordning

Röda Korset fick i uppdrag av MSB att samordna spontanfrivilliga under skogsbränderna. När MSB gick ut med sin PM om ersättning även till frivilliga skapade det viss oro inom en organisation som bygger på ideellt arbete.

– För oss är ideellt arbete att man får sina kostnader täckta för mat och resa om man engagerar sig. Frivillighet för oss är inte förlorad arbetsförtjänst eller någon annan form av ersättning, säger Lasse Lähnn, Röda Korset.

Lasse Lähnn ansvarar för Röda Korsets krisledningsorganisation och var tillförordnad nationell chef under skogsbränderna. Organisationen har som målsättning att bli en del av det svenska krisberedskapssystemet.

– Sen ett par år tillbaka satsar vi på att ta tillbaka det som vi varit en gång i tiden och som vi är i resten av världen, en krisberedskapsorganisation. Idag bygger vi lokalt och målet är att vi ska ha en fungerande krisberedskapsorganisation i alla kommuner.

I första hand är det frivilligsamordning, krisstöd samt första hjälpen som gäller.

– Vi jobbar med människor, det är vårt uppdrag. Det innebär att vi sanerar inte olja, dirigerar inte trafik vid en utrymning. Däremot kan vi hjälpa de som sanerar oljan. Det innebär att vid skogsbränderna bar vi inte i första hand slang. Vi koncentrerar oss på att det kommer fram mat, första hjälpen, kunna erbjuda sovplatser osv till de som jobbar med skogsbranden.

Röda Korset har en nationell tjänsteman i beredskap (tib) verksam dygnet runt och en krisledningsorganisation med stab, administratörer och kommunikatörer. Dessutom frivilligsamordnare och bedömnings- och krisinsatsledare (BKL) som Tib kan skicka ut vid behov för att stödja en lokal insats.

– Visionen är att 2025 ska vi ha 20 000 beredskapsvolontärer i landet som har förmåga att jobba med frivilligsamordning, krisstöd och första hjälpen Vi har nåt vi kallar för beredskapspartners, till exempel SJ som ställer upp med resor för våra volontärer när det händer någonting. Preem ställer upp med bränsle, Hertz tillhandahåller fordon och Bring ansvarar för åtta regionala krisberedskapsdepåer samt bistår med transporter vid krisinsatser. Vi kommer att utbilda delar av deras personal så att de kan agera när de är ute och kör.

Han anser att frivilligheten fungerar bäst när den är organiserad.

– Frivilliga i stort är en resurs när de är organiserade, är ett hinder när de inte är organiserade. Om man inte vet var man ska ta vägen är det lätt att man blir i vägen i stället.

När Röda Korset fick uppgiften att samordna spontanfrivilliga blev det en anstormning av människor som ville hjälpa till.

– I början av insatsen anmälde sig ungefär 1000 nya per dygn. När insatsen avslutades hade vi 6120 registrerade. Av dem förmedlade vi nästan 900 som matchade det stöd räddningstjänsten begärt. Övriga fick vi informera om att vi har inte glömt bort er men just nu finns inga arbetsuppgifter.

Att många inte får chansen att göra en insats brukar leda till påtaglig frustration.

– Vi har haft det problemet tidigare, men i och med att det var torrt i hela Sverige kunde vi säga att om någon från Växjö vill åka till Jämtland och släcka sa vi lugna dig, det kan börja brinna i Småland och då behövs du. På det viset kunde vi få folk att förstå att det är bättre jag blir hemma så länge.

Däremot blev det diskussion efter MSBs PM om ersättning till frivilliga.

– Några av våra frivilliga hade jobbat i princip dygnet runt i 2-3 veckor; tog med sin husvagn, parkerade den i skogen och började jobba. Då är det klart att det sneglades lite frågande på den man jobbar parallellt med som får lön. Båda kanske har tagit ut semester för att arbeta.

– Vi fick en del såna diskussioner och givetvis sa vi att det är upp till var och en att som privatperson söka ersättning, vi kan inte hindra er. Men i Röda Korsets namn kan ni inte göra det, för så fungerar inte vår frivillighet. Jag tror faktiskt inte det var speciellt många som ansökte om ersättning. Det är inte på de premisserna man går med i Röda Korset, säger Lasse Lähnn.

Läs mer

Utmaning ta hand om kraften

Kan vara avgörande - och en belastning

Rutiner hindrar kaos

"Tidigare inget snack om betalt"

Överrumplade av fakturor

Viktiga för totalförsvaret

Länsstyrelsen skriver avtal

40 000 mil i bil