Nyhet

Rejäla resurser och lokal närvaro viktigt

Rejäla resurser när det behövs, men också en prioritering av den den lokala närvaron. Det framhålls på flera håll som grundbultar när räddningstjänst-Sverige bygger om för att leva upp till lagkrav att klara svåra händelser.

I sydöstra Sverige bildas tre ledningssystem i en region. Och de tre blir ett när det bränner till.

Samma princip följer 23 kommuner söder om Vänern.

Göteborgsregionen bildades för några år sedan. Nu ansluter allt fler. Totalt blir det 30 kommuner, från Båstad till Strömstad, i det som kallas Västra räddningsregionen.

Olika lösningar runt om i Sverige:

Tre ledningssystem - men en region i Sydöstra Sverige

Lokala perspektivet viktigt i Älvsborg/Skaraborg

Västra regionen växer från 14 till 30 kommuner

Nya kraven innebär i stort inga förändringar för Region Mitt

Räddsam YZ startar i april

Ett eller tre ledningssystem i Skåne?

Bättre än väntat i Bergslagen

Läs mer

Räddningstjänst-kartan ritas om - så bildas större ledningssystem