Nyhet

Räddningstjänst-kartan ritas om - så bildas större ledningssystem

Det ritas en ny karta för svensk räddningstjänst. Vid årsskiftet är det krav att alla tillhör ett större enhetligt ledningssystem  (ELS) med kapacitet att hantera stora och svåra händelser.

Totalt får Sverige 11-18 ledningssystem, lite beroende på hur man räknar.

Karta hur räddningstjänst-Sverige formerar sig

De enda som i dagsläget inte har en lösning redo är fyra räddningstjänster som täcker in nio kommuner i vad som kallas Räddningsregion Mälardalen.

Det handlar om Räddningstjänsten Mälardalen (sex kommuner), Eskilstuna, Flen och Strängnäs. Men klart är att de ska hitta lösningen tillsammans.

– Vi har haft en första politisk avstämning med alla nio kommunerna. En omvärldsanalys är gjord, vi har en bild av hur det ser ut, en prisbild och vad olika samarbeten kan ge, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör i Mälardalen.

De nio kommunerna står inför fem alternativ. Det handlar om att ansluta till Ledningssystem Linköping, Södertörn/Sörmlandskusten, Räddningsregion Mitt eller Bergslagen. Den femte lösningen är att köra i egen regi.

– Vi har redan gemensam ledning med centralen i Eskilstuna. Men ska vi fortsätta på egen hand i Räddningsregion Mälardalen behöver vi skapa någon form av redundans. Tappar vi den inre ledningen måste vi kunna koppla oss till någon annan, säger Christer Ängehov.

Just nu är man i diskussionsstadiet. Räddningscheferna har i uppdrag från politikerna att försöka hitta en gemensam lösning. Ett inriktningsbeslut behövs om hur man går vidare.

I sydöstra Sverige bildas tre ledningssystem. Men när den riktigt stora händelsen inträffar blir de tre ett. Räddningsregion Sydöstra Sverige omfattar då Blekinge, Småland, Östergötland och en bit av Sörmland. Det handlar om 53 kommuner som blir en enda stor resurs.

Samma lösning skapas söder om Vänern där tre ledningssystem i Västra Götaland vid behov blir ett.

Ett tungt skäl att i grunden ha tre system är i båda regionerna att inte förlora den lokala närvaron (se artiklar sidan 12). Det är de här konstellationerna som gör det svårt att sätta en siffra på antal ledningssystem i landet.

I norra Sverige har ambitionen varit att hela Västerbottens och Norrbottens län ska bilda ett ledningssystem. Men i maj pausades arbetet.

– Tyvärr når vi inte målet. Vi i Nordmaling, tillsammans med Vännäs och Bjurholm, har ett stort behov av att vara med i en större region. Nu fördjupar vi samarbetet med Umeåregionens brandförsvar, och för ELS är vi välkomma in i RC Nord. Men det är synd att det inte gick att sy ihop båda länen just nu, säger Curt Byström, räddningschef i Nordmaling.

RC Nord kommer bestå av 17 kommuner, kustkommunerna i Västerbotten och Norrbottens tio nordligaste kommuner. R10 består av tio inlandskommuner. Därtill finns Piteå-Älvsbyn som just nu framförallt diskuterar med R10.

– Jag tyckte vi var nära och hade konstruktivt arbete. En skillnad i uppfattning var storleken på organisationens uppbyggnad. Vi har därefter tillsammans med R10 fört en dialog om hur ett framtida ledningssystem skulle kunna se ut, tillsammans och/eller med andra. Vi är öppna för olika lösningar, säger Torbjörn Johansson, räddningschef i Piteå-Älvsbyn.

Storlek på kommuner kan göra att perspektiv på frågor skiljer. Några få är befolkningstäta, andra ytmässigt mycket stora men med få invånare.

Ett annat perspektiv är att länen har få räddningstjänstförbund. De 29 kommunerna har 23 räddningschefer som givetvis har synpunkter.

– Det är klart det är lättare om tre eller fem resonerar än 23. Vi i RC Nord kände nog att vi inte tog oss fram i tillräckligt snabb takt, att vi satt fast i vissa avgörande frågor. Nu måste vi lägga krut på att utveckla vårt. Men jag tror tiden gör att vi närmar oss varandra och vi har fortfarande avstämningsmöten varannan månad, säger Mattias Hagelin, räddningschef i Skellefteå.

När ambitionen med ett system pausades vände R10 och Piteå-Älvsbyn blicken söderut.

– Arbetet har fortsatt på varsitt håll och vi har haft ett första samtal med Jämtland/Västernorrland. Det är där vi står i dag, men inga dörrar är stängda, säger Magnus Öhman, räddningschef i Arvidsjaur.

Samtidigt pågår ett regionssamarbete med återkommande möten om att få ihop hela Norrland, ner till Falun/Gävle.

– I dag har vi en räddningscentral i Luleå, det går inte att bygga redundans kring det, säger Mattias Hagelin.

I hela Norrland finns fyra räddningscentraler. Det är en bra bit mer än halva Sverige som kan bli ett ledningssystem, men det målet är långsiktigt.

Läs mer

Lösningar i olika delar av landet