Nyhet

Lokalt perspektiv viktigt

I Västra Götaland är en liknande lösning på gång som i sydöstra Sverige. Tre ledningssystem som bildas har för avsikt att bli en enhet om det blir en riktigt svår händelse.

Tillbaka till startsidan

Ett ledningssystem drivs av Norra Älvsborg, Mitt Bohuslän och Orust, ett av Västra och Östra Skaraborg och ett av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

– Vi har provat att sköta driften av vår ledningscentral från Falköping och omvänt med gott resultat. En samverkan för att säkra tillgången till kompetens, redundans och uthållighet, säger Hans Därnemyr, förbundsdirektör i Norra Älvsborg.

Därnemyr konstaterar att de förändringar som krävs känns naturliga, Norra Älvsborg har jobbat med inre befäl sedan 2010.

– Vi har ett väl fungerande ledningssystem redan i dag, sedan 1 juli jobbar vi med gränslös räddningstjänst.

– Det nationella målet, att skapa effektiva ledningssystem, är både bra och nödvändigt. Personligen är jag tveksam till den snabba och, som jag upplever det, forcerade hanteringen för att nå dessa mål.  Beslut om det ramverk som ELS utgör fattades i slutet av juni för att gälla från 1 januari. Tror att bättre framförhållning alternativt senare uppstart hade skapat bättre förutsättningar för slutresultatet.

– Sedan tror jag man ska passa sig för allt för stora organisationer som kommer för långt från verkligheten. Lokala perspektiv och de rätta kontakterna är viktigt.

Mellersta Skaraborg är det minsta ledningssystemet med fyra kommuner – Falköping, Götene, Skara och Tidaholm – och 80 000 invånare.

– Det som gör att vi klarar det trots att vi är rätt små är att vi har heltidsstyrkor i alla fyra kommunerna, vi har gott ställt med gripbara ledningsnivåer. Det är framförallt operativa resurser som behöver förstärkas när det händer något större, om inte våra egna förstärkningsresurser med frivilliga brandmän räcker till, säger samhällsskyddschef  Pontus Düring.