Nyhet

Tre system – en räddningsregion

I sydöstra Sverige etableras tre ledningssystem. Men när det brakar till rejält, då ska de tre snabbt kunna bli ett.

Rejäla resurser och lokal närvaro viktigt

– Händelser får inte bli så stora att vi inte reder ut dem. Samtidigt får vi inte tappa den lokala närvaron, det är det stora budskapet, säger Göran Melin, ställföreträdande räddningschef i Jönköping.

Ända sedan skogsbränderna i Västmanland 2014 har man varit medvetna om behovet att stärka förmågan. Nu finns också kravet.

Från Katrineholm i norr, öster om Vättern och ner till Blekinge bildas tre ledningssystem i nära samarbete. Det omfattar 53 kommuner, fem län och lite till.

Upprinnelsen till Räddningsregion sydöstra Sverige var skogsbränderna 2018 när det behövdes hjälp med de stora bränderna norrut.
Storgöteborg, Skåne och Räddsam F i Jönköpings län förde diskussioner om vem som skulle hjälpa vem. Jönköping tog kontakt med grannarna i Östergötland och Kalmar, och Älvdalen erbjöds 60 personer.

– Bilda kluster var elegant. Efter det hörde vi oss för med de andra länen om att ingå i en region där vi bland annat kunde jobba med utvecklingsfrågor. Då skulle vi också ha tillgång till en IPF (inriktnings- och prioriteringsfunktion) för att mäkla resurser.

Det har lett till närmare samarbete, och nu beslut om att vid extremt svåra händelser är man en enda storregion.

– Det är tre ganska resurs-​starka system som är tänkta att klara sin belastning, och ganska hög sådan. Men när det blir riktigt illa, då finns räddningsregionen. Den finns också för arbetet med civilt försvar.

De tre ledningssystemen kommer att ha gemensam lägesbild, det skapas gemensamt arbetssätt med Rakel.

– Vissa delar har sin bas i räddningsregionen, andra delar i respektive ledningssystem.

Räddsam F, Kronoberg, Blekinge samt tre kommuner i norra Kalmar bildar ett ledningssystem.

– Vi är 30 kommuner och 22 räddningstjänster, tycker vi hittat en bra balans. Vi har mycket bra samarbete med SOS. De har andra kompetenser än vi kan uppbringa, kan snabbt fördela om resurser. Där finns synergieffekter vi aldrig kan uppnå på egen hand.

För att inte tappa den lokala förankringen tas 30 kommunpärmar fram, med information om kontakter, hur kommunen hanterar olika frågor. Arbetet måste även i framtiden stödja de kommunala handlingsprogrammen.

– Vi såg tidigt problemen när polisen regionaliserades, vad som tappades. Känner alla att det finns lokal närvaro och att vi samtidigt klarar stora och svåra uppdrag, då är vi hemma på båda fronterna. Men det kommer kräva mycket dialog för att lära känna varandra, säger Göran Melin.

Södra och mellersta Kalmar län bildar ett ledningssystem med nio kommuner, det minsta både till yta och befolkning av de tre.

– Vardagshändelserna reder vi ut själva. Nu skapar vi ett bra system för stora händelser, säger Karl-Johan Daleen, räddningschef i Kalmar.

Men visst finns det utmaningar, konstaterar han.

– Självklart, vi har ju precis börjat. Bland annat jobbar vi med hur våra tre ledningscentraler ska stötta varandra i vardagen, så vi inte är främmande för varandra när det sker en större händelse.

Räddningstjänsten i Kalmar huserar i en ny brandstation där även trygghets- och larmcentral för en rad kommunala tjänster är placerad. Samtidigt som ett ledningssystem bildas för större delen av Kalmar län pågår också en utredning om att de nio kommunerna bildar förbund.

I Östra Götalands ledningssystem kommer hela Östergötland  – förutom Ydre – samt Västra Sörmlands räddningstjänst ingå. Totalt 14 kommuner.

– För oss är det som nu växer fram en naturlig och nödvändig utveckling. Vi har haft räddningscentral i Linköping i cirka tio år och sedan 2015 löpande anslutit flera kommuner till  ledningssystemet. Personalen i räddningscentralen är specialister, arbetar enbart med övergripande ledning och varvar inte med andra uppgifter, säger Jonas Holmgren, chef för operativa avdelningen vid räddningstjänsten Östra Götaland.

Han konstaterar att ambitionen varit att man ska leva upp till föreskrifterna, men också ta steg framåt.

– Vi har ju tagit principbeslut om tre ledningssystem, tre ledningscentraler. Samverkan är förberedd och vi har som kommuner kommit närmare varandra. Generellt blir det en effektivare hantering.

Jonas Holmgren gillar de förändringar som krävs och nu görs.

– Det är en tydlig ambitionshöjning, och då får man vara beredd på att den innebär justerade arbetssätt och att resurser behöver tillskjutas den övergripande ledningen.