Nyhet

”Studenterna blir bättre rustade”

MSB:s skolchef AnnKristine Elfvendal är glad och förväntansfull. – Jag tror det här är framtiden, säger hon.

AnnKristine Elfvendal är medveten om att det finns en oro bland lärarna att övningarna på fältet ska försvinna helt, men hennes bild är att skolledningen varit tydlig med att så inte blir fallet.
– Bägge delarna kommer behövas även i framtiden. Det har aldrig varit vår intention att alla övningar på fältet ska bort.
Men de minskar i takt med att de virtuella simuleringarna ökar?
– Ja, det kommer att dras ner på övningarna på fältet. Exakt hur fördelningen ska se ut får framtiden utvisa. Allt är inte klart än och det kommer bli mycket lärande längs vägen.

Hon säger att det pågår ett intensivt arbete med att få ihop alla delar i de nya utbildningarna.
– Det gör att det kan vara fullt möjligt att det finns medarbetare som efterfrågar mer information om de olika arbetspaketen inom projektet och där virtuell simulering, som är ett nytt inslag, väcker extra intresse.

De nya ledningsutbildningarna är längre och kommer totalt sett medföra fler utbildningsplatser. Budgetramen för 2022 är cirka 60 procent större än nuvarande ram. För att möjliggöra genomförandet av de nya ledningsutbildningarna omdisponeras medel från bland annat Grib. MSB har också äskat medel i budgetunderlaget för finansieringen.

AnnKristine Elfvendal säger att det finns ekonomiska utmaningar för verksamheten, inte minst på sikt, som gör det naturligt att göra noggranna avvägningar i omfattningen av olika delar.
– Kostnaderna kommer bli större till en början, innan vi anpassat våra utbildningar till att innehålla både övningar på fält och virtuella övningar. Men på sikt blir det billigare och framförallt finns miljöaspekter med som ett extra plus. Även möjligheten att öva mer komplexa händelser.

I framtiden tänker AnnKristine Elfvendal att användandet av virtuell simulering inte enbart ökar på ledningsutbildningarna, utan även på MSB:s andra utbildningar. Hon nämner SMO, Skydd mot olyckor, som exempel.
– Utbildningarna och utbildningsformerna utvecklas hela tiden. Jag tror verkligen på det här och är jätteglad över att vi tagit steget.
Du ser inte någon risk för att studenterna inte kommer rustas på rätt sätt?
– Nej, de moment som genomförs i nya ledningskurserna har en grund i både beprövad erfarenhet och forskning. Genom den tydliga kopplingen mellan lärande och de moment som skapar förutsättningar för det, tillsammans med gemensamma och kvalitetssäkra bedömningsmoment, kommer de studerande vara bättre rustade sammantaget.

Läs mer

Lärare oroliga: ”Drabbar tredje man i slutändan”

Virtuell simulering ökar på ledningsutbildningarna

Forskare drar parallell till Gripen

”Det har gjorts ordentliga studier”