Nyhet

Lärare oroliga: ”Drabbar tredje man i slutändan”

När de virtuella simuleringarna ökar, blir övningarna på fältet färre. – I slutändan drabbar det tredje man när vi ger studenterna otillräcklig kunskap, menar Stefan Svensson, lärare i Revinge.

I Revinge är många lärare oroliga över att insatsövningarna på fältet ska minska. De befarar att studenterna inte kommer att rustas på rätt sätt.
– Studenterna vi utbildar ska ta beslut om liv, egendom och miljö. Att höra, lukta och känna är en viktig del som du inte får i en virtuell simulering, säger en lärare.

Stefan Svensson, som även är teknisk doktor och docent i brandteknik vid Lunds universitet, är inne på samma linje.
– Nivån på stress blir inte densamma i en virtuell miljö. Väder och vind försvinner, liksom människor som inte alltid gör helt rationella saker. Det är sådant som vi av erfarenhet vet är viktigt. Att kunna köra fysiska övningar i en mer eller mindre riktig miljö ger ett oerhört mervärde och vi får dessutom bättre möjlighet att utvärdera hur studenterna hanterar oväntade händelser.

Han tror att det finns en bild av att virtuella simuleringar blir billigare och enklare.
– Men vi tappar så otroligt mycket i utbildningens kvalitet som inte låter sig mätas.
Dessutom ställer sig Stefan Svensson tveksam till att särskilt mycket pengar kommer sparas och påpekar att även virtuella miljöer kostar, både mjukvaran i sig och personalen som gör övningen eller spelet.

I slutändan menar samtliga — drygt en handfull — lärare som Tjugofyra7 pratar med att det är samhället och tredje man som drabbas om inte studenterna ges tillräckligt med kunskap för att kunna hantera situationerna som det förväntas av dem. Lärarna nämner ökad risk för fler skadade människor, fler människor som avlider och mer skadad egendom.
– Det kan låta dramatiskt men det är ändå där vi är och spelar någonstans. Vi möter regelbundet människor som är döda eller döende och då ska man hantera hela den situationen. Att återskapa det i en virtuell miljö, det låter sig inte göras. Många ingredienser i en insatsövning och en insats kräver fysiska handgrepp, säger Stefan Svensson.

Lärarna är överens om att virtuella simuleringar är jättebra för vissa moment eller delar av en examination, dock inte för helheten.
– Vi använder redan i dag både virtuella simuleringar och övningar på fältet, och väljer det verktyg som vi bedömer är lämpligt för respektive student eller scenario, säger Stefan Svensson.

Att spela upp en hel insats på datorn tror han blir väldigt svårt.
– Det kommer hända så mycket beroende på vilka beslut studenterna fattar och det blir besvärligt att återskapa en miljö som kan spela upp alla tänkbara scenarier. Mjukvarorna kräver en skicklig instruktör för att åstadkomma realistiska övningsmiljöer. Det är inte alls så enkelt som företrädarna för virtuella miljöer gärna vill göra gällande.

En vanlig känsla bland lärarna i Revinge är att de inte har någon insyn i hur den utökade virtuella simuleringen ska gå till rent praktiskt. De upplever att det finns ett avstånd mellan dem och Centrum för virtuell simulering i Sandö som ska skapa scenarierna.
– De som programmerar måste veta exakt vad vi pratat om på lektionerna. Hur går det till? Hur ser spelen ut? Vi borde ha satts in i detta redan för ett år sedan, säger en av dem.

Lärarna efterlyser en mer nyanserad diskussion kring simuleringar, övningar och utbildning. De vill även ta del av forskningsresultat.
– Det ena utesluter inte det andra men vi måste ha hela paletten för att ge studenterna så mycket som möjligt, så att de sedan kan bedriva kvalitativt arbete som yrkesarbetande räddningstjänstpersonal. Vi behöver fler verktyg, inte färre.

En annan aspekt de framhåller är att räddningstjänsterna förväntar sig övningar på fältet. Som lärarna ser det måste nu räddningstjänsterna själva öka på sin utbildning för att förbättra kvalitén, istället för att få allt hos MSB.

Oron för att insatsövningarna på fältet ska försvinna helt med tiden är stor. Lärarna i Revinge påpekar att utvärderingarna snarare visar att både de och studenterna vill se mer verkliga insatsövningar.
– Använder man bara virtuella miljöer kan man nog — nog, säger jag — nå kursmålen men det blir inte kvalitet i det. Någonting som jag, och säkert många av mina kamrater, inte vill är att utbilda skrivbordssoldater, säger Stefan Svensson.
– Det är en sak om vi kommer till en punkt där vi kan börja leka Star Trek och ha holografiska övningar där man går in i ett rum och står i en praktisk miljö som är datorsimulerad. Men då pratar vi 50 år fram i tiden.

Läs mer

Virtuell simulering ökar på ledningsutbildningarna

”Studenterna blir bättre rustade”

Forskare drar parallell till Gripen

”Det har gjorts ordentliga studier”