Nyhet

Test av ny VR-teknik

En ny VR-teknik, virtuell verklighet, för brandsläckning har testats i Sandö.

En klass från SMO (skydd mot olyckor), lärare och representanter från räddningstjänster testade att träna brandsläckning med VR-teknik (virtual reality) i Sandö. Samtidigt testade lärare från polisutbildningen i Umeå tekniken för att öva brottsplatsutredning.

– Det här är första gången man testar de här systemen i Europa på det sätt vi gör med så många brandstuderande, säger Cecilia Hammar Wijkmark på MSB i Sandö.

MSBs projekt ”Early responders Innovation Arena har möjlighet att genomföra tester av ny teknik och för detta involverades även studerande på Sandö. Det test som nu genomförs är med en annan VR-teknik än den MSB har inköpt och normalt använder.

– Vi låter nu totalt 40 personer testa tekniken och kommer sammanställa deras tankar kring detta som ett underlag till hur vi går vidare. Det är viktigt att MSB håller koll på utvecklingen inom virtuell simulering, som är på väldigt stark frammarsch.

Traditionellt tränas brandsläckning i speciella övningscontainrar på övningsfältet. Eldningsbestämmelser och säkerhetsregler avgör hur mycket som kan eldas och var branden kan placeras.

– Det medför begränsningar i eldens och rökens egenskaper och beteenden, som inte kan jämfört med en verklig brand, säger Cecilia Hammar Wijkmark

– Det är intressant att fråga sig hur realistisk en traditionell brandsläckningsövning egentligen är? säger Sune Fankvist, lärare på MSB Sandö, som arbetar med virtuell simulering.

Virtuell simulering gör det möjligt att nöta moment, rätta till fel. Den som ska träna brandsläckning tar på sig larmställ, andningsskydd och handskar, hänger på dig tuberna på ryggen. Det enda som tillkommer är ett par VR-glasögon. Slang och strålrör har personen som vanligt. Slangen har också ett motstånd som medför att känslan att dra med sig slangen liknar verkligheten. När personen genomför ett släckscenario i  virtuell simulering mäts luft- och vattenförbrukning, samt tiden för släckningen.

– Jag tror att virtuell simulering snart kommer vara ett naturligt komplement till traditionell brandsläckningsträning, eftersom tekniken utvecklas i snabb takt. Simuleringen av  branden och släckmedlets påverkan på den blir mer och mer realistisk. Det kommer inom vissa avsnitt innebära mer realistiska övningar än vi i dag kan åstadkomma på övningsfälten, säger Sune Fankvist.

Gensvaret från testet har varit positivt. I en enkät är en övervägande majoritet positiv eller mycket positiv till en generellt ökad användning av virtuell simulering i utbildningen.

– Ett stort plus som de studerande uppmärksammar är möjligheten att träna utan exponering för cancerogena partiklar.  68 procent av de tillfrågade anger att det är en av de största fördelarna, , säger Cecilia Hammar Wijkmark.

Läs mer

Intresset för virtuell utbildning växer

Virtuell teknik ger nya möjligheter i Hultsfred

Satsning på virtuell simulering i utbildning - moment kan nötas

Satsning på virtuell teknik i utbildning