Reportage

Satsning på virtuell simulering i utbildning - moment kan nötas

Virtuell utbildning är inget nytt – men nu tycks det på väg att slå igenom på allvar.

SANDÖ
– MSB ska införa det på bred front. Vi kan inte vänta på framtiden utan behöver komma igång, säger Cecilia Hammar Wijkmark, MSB Sandö.

Tio licenser av ett program anpassat för blåljus och skapat av nederländska företaget XVR har inhandlats. Målet är att det ska kunna användas via server och inte vara låst till enskilda datorer, vilket ökar användningsmöjligheterna.

Syftet är framförallt att använda simuleringsverktyget i utbildning för ledning och styrning av insatser, och förhoppningen är att det är igång nästa år. Teststudier har genomförts med kursen Räddningsledare A.

Sune Fankvist– Det finns mängder av sätt att öva virtuellt. När vi gör övningar på övningsfältet krävs mycket förberedelse och det är dyrt, speciellt om vi ska elda flera gånger. Med den virtuella utbildningen kan vi nöta ett moment så länge det behövs. Därefter kan vi, om vi vill, genomföra en övning med samma förutsättningar på övningsfältet, säger Sune Fankvist, lärare på Sandö.

Enkelt uttryckt går det till så här:

  • Inför en virtuell utbildning bestäms först vad syftet med övningen är, vilka kunskaper som ska förädlas. Därefter skapas scenario och någon av den mängd miljöer som finns i verktyget väljs för att utveckla övningen. Det kan vara en stad, ett villakvarter, skog, landsbygd med mera. Miljön möbleras med vad som behövs, allt från byggnader, fordon, djur, möbler till alla personer som är inblandade i händelsen.
  • Personer är en mängd avatarer (datafigurer) som kan aktiveras. En av avatarerna är den övade, andra kan vara kollegor under insatsen eller motspel i form av drabbade, journalister, larmcentral.
  • På detaljnivå läggs in om dörrar ska vara öppna eller stängda, färgnyansen på lågor och rök.

– En enkel övning att nöta för styrkeledare kan vara att de ska kvittera larm, lämna framkomstrapport, orientera sig på olycksplatsen, ge arbetsuppgifter till medarbetare och då träna på att verbalt ge order, lämna lägesrapport bakåt och därefter avsluta insatsen. Alltihop tar cirka 20 minuter, säger Sune Fankvist.

Utbildningen kan göras enkel, eller komplicerad med mycket motspel. Arbetssättet är dynamiskt, tas fel beslut kan olyckan förvärras.

– Den som övas jobbar mot en skärmbild med en joystick, motspelet finns i ett rum intill.

MSB har besökt en rad länder som använder simuleringsverktyg och hämtat in erfarenheter. En försvenskning har gjorts så att brandbilar och räddningspersonals kläder ska se ut som i Sverige.

– Det finns en poäng i att man känner igen sig.

MSBs syfte är att virtuell simulering ska bli ett komplement till levande simulering (iscensatta händelser på övningsfältet).

Cecilia Hammar-Wijkmark– Införandet måste göras väl genomtänkt för att uppnå verklig nytta. Och jag vill betona att det är ett komplement till traditionell träning, säger Cecilia Hammar Wijkmark.

Hon betonar också nyttan med mängdträning. Moment kan tränas tills det blir rätt, med små eller stora förändringar i händelsen, vilket är svårt att göra på övningsfältet.

Hur många personer går det åt för att genomföra en övning?

– Det räcker egentligen med en lärare om man byggt ett mindre scenario med flera förinställda händelser. Men jag skulle inte rekommendera det. Läraren kan utföra flera roller i scenariot, men ska främst ha fokus på den övade för att kunna ge feedback efteråt.

MSBs mål är att även kunna bedriva virtuell simuleringsträning på distans. Tester visat att tekniken inte är ett hinder.

MÖJLIGHETER

Några fördelar som virtuell simulering visat utifrån tidigare erfarenheter och genom forskning är:

  • Möjlighet att skapa händelser i olika miljöer, inte begränsat som ett övningsfält är. Det kan vara landsbygd, stadsmiljö, tunnel, köpcentrum, industriområde med mera.
  • Möjlighet att skapa händelser som utvecklas utifrån tid och agerande från studerande. Bränder kan sprida sig, det kan bli explosioner eller förändrat förlopp vid felaktigt beslut av den övade.
  • Scenario och händelseutveckling kan individanpassas utifrån den studerandes nivå eller stresspåslag.
  • Händelsen kan upprepas med exakt samma förutsättningar hur många gånger som helst. Övningen kan exempelvis upprepas tills man lyckas, för att se vad som händer om man gör fel, eller upprepas med små variationer för att se vad det innebär.
  • Det går att trycka på paus,  stanna upp och diskutera ett läge i händelsen.