Reportage

Virtuell teknik ger nya möjligheter i Hultsfred

Virtuell teknik har blivit en viktig del av utvecklingen för räddningstjänsten i Hultsfred. Rökdykning och utryckningskörning övas, extern utbildning genomförs med tekniken.

– De som övar får på en TV-bild en fingerad brand men jobbar verkligt. En av de största fördelarna är att vi kan bedriva övningen eller utbildningen var som helst, säger Ulf Bowein, utbildningsansvarig i Hultsfreds kommun.

Räddningstjänsten har använt virtuell teknik i fyra-fem år. Grunden är en TV vars skärm visar en fingerad brand. Övningsledningen bestämmer vad som ska släckas, hur det ska släckas, om det behövs första åtgärd som att stänga en gaskran.

TVn är integrerad med en rökmaskin och flödet från den styr övningsledningen beroende på hur den övade agerar. Släckutrustningen skjuter en laserstråle som ska träffa rätt för att få släckeffekt.

– De som övar har glasögon som också styrs efter agerandet, går man ner på huk blir sikten bättre.

I början användes den virtuella tekniken för grundläggande brandutbildning med handbrandsläckare.

– Med den här tekniken kan vi vara i de övades egna arbetsplatser. De får larm, går till rätt lokal och försöker släcka branden. De ser vad som händer om det brinner på deras arbetsplats och hur de bidrar till att det blir tryggare och säkrare. Vi kan höja kompetensen hos privata företag, på vårdboenden, säger Bowein.

Med en ny släcksimulator som kommit i år kan räddningstjänstens egen personal öva rökdykning. Strålrör kompatibla med tekniken skickar laserstrålar för att släcka branden som TVn visar.

Simulatorn kan programmeras för olika svårighetsgrader och olika typer av släckare. Övningsledningen följer i bakgrunden och styr förloppet efter agerandet.

– Vi är dessutom ute och övar på lämpliga objekt i verklig miljö. Det ökar kännedom om lokalerna och ger ännu mer lärdom.

Företaget Skysol förser Hultsfreds kommun med tekniken. Den används också på Makerspace Hultsfred, lokaler för skapande, som finns i anslutning till det kommunala transportgymnasiet. Där finns en körsimulator som räddningstjänsten börjat använda.

– En virtuell utbildning i "Fri väg" har tagits fram, det går att göra backövningar med mera. Träning att manövrera fordonet på ett bra sätt ska in i den årliga kompetensutvecklingen. Vi ser också möjlighet till uppdateringar så att vi kan öva utryckningskörning i mer riskfyllda miljöer, men där är vi inte i dag.

För Hultsfred med deltidsbrandmän på sex stationer är den virtuella tekniken viktig för utvecklingen.

– Vi är en liten kommun, men trots det i framkant när det gäller att testa ny teknik för att höja kompetensen hos vår personal. Den nya släcksimulatorn är det inte så många som har, och körsimulatorn ännu färre, säger Ulf Bowein.