Reportage

”Nu handlar det om att skruva på saker”

– Vi har haft stora händelser där vi satts på prov. Kanske inte så vi kan jämföra skillnaden med innan vi hade ledningssystemet, men vi har kunnat skicka resurser på ett annat sätt och där upplever vi att det varit bra, säger Maja Norling, tf räddningschef Dala Mitt.

Ledningssystemet Räddning i samverkan (Ris) omfattar hela Gävleborgs län samt Dala Mitt, Rättvik och Smedjebacken. Ledningscentralen finns i Falun.

– Samarbetet har pågått ett år. Vi har kommit in i arbetet. Nu handlar det om att skruva på saker. Tänker vi i organisationen på samma sätt? Har vi samma bild? Gör vi rätt saker?

Maja Norling konstaterar också att ledningssamarbetet fått andra positiva effekter.

– Vi hjälper varandra även med sånt som kanske inte har med ledning att göra. När man blir fler i systemet kan man nyttja varandra även andra sätt.

Det märks att ni blivit större?

– Där tycker jag det fungerat bra. Vakthavande befäl i ledningscentralen bemannas av olika organisationer och det har varit en väldig styrka. I grunden styrs allt från övergripande ledning, hur resurser ska användas så vi har bästa förmåga och inte tömmer oss på resurser.

Vilken är främsta utmaningen i arbetet?

– För oss i styrgruppen är det att hitta tiden, man skulle vilja ha 100 procent till att utöva övergripande ledning. Hinna ägna sig åt utveckling och möjligheter är en utmaning.

Vad har ni kvar att göra?

– Jag tror aldrig man blir klar. Men vi har pratat mycket om principer och förståelse, om beslutsdomänerna som finns inom ELS; vilken man förväntas verka i och vilka beslut man förväntas ta. Det har vi börjat jobba med, men alla har inte full förståelse än. Vissa kan ELS-handboken utantill, andra har knappat kollat i den men jobbar i systemet. Där har vi en utbildningsinsats att göra och jobba vidare med den enhetliga synen.

Hur är inställningen till förändringen?

– Positiv skulle jag säga, ingen som tycker det var bättre för. Politikerna är också väldigt nöjda med Ris.

Tillbaka