Reportage

”Vi kan sätta fingret på vad vi förväntar oss av varandra”

Räddsam Halland har funnits i många år. Nu är det ett av landets övergripande ledningssystem. Hallands fyra räddningstjänster och Södra Älvsborg anslöt aldrig till Västra regionen utan är sina egna.

– Kanske var det två för stora kolosser att ansluta på en gång. Vi har för avsikt att vara igång för fullt 3 april, då sätter vi stämpel på systemet, säger Patrik Josefsson, enhetschef Räddningstjänsten Väst.

I Halland var mycket krattat. De fyra räddningstjänsternas samarbete är utvecklat, ledningscentralen i Halmstad etablerad.

– Men funktionerna ELS-anpassas. Inre befäl blir vakthavande befäl. Och denne får stöd av en stabschef, en dedikerad funktion som jobbar på uppdrag av vakthavande räddningschef.

– Nu blir samarbetet mer formaliserat, vi kan sätta fingret på vad vi förväntar oss av varandra. Det öppnas kanaler för att naturligt samarbeta i vardagen och framförallt när det blir större händelser.

Inom Räddsam Halland finns sedan tidigare samarbete inom förebyggande och insatsförberedande i form av utbildning.

– Vi är vana att jobba i det forumet. Nu lägger vi till ledningscentralen. Det vi jobbar med nu är vikten av att ta hänsyn till alla perspektiv. Alla har en tydlig delaktighet och förstår att det är vårt system, inte bara något som Halmstad levererar.

Ni är fyra räddningstjänster, två större och två mindre. Är ni tillräckligt stora?

– Ibland har jag känt att vi är ett litet system. Men sett ur ett nationellt perspektiv är vi kanske snarare medelstora i vissa avseenden. Och framförallt i vårt effektutövande tror jag vi är starka och var redan innan ELS. Den stora vinsten nu är den övergripande ledningen, det sätts fokus på att den får mer styrförmåga.

– När går gränsen för hantering i vårt system? Vilka incidenter ska få oss att trycka på knappen och be om hjälp från ett annat system? Det vet vi inte i dagsläget, men det behöver definieras.

Det finns ledningssystem som förberett att man går samman när det riktigt stora inträffar.

– Vi har inget sånt förberett. Men jag är övertygad om att det är nästa steg, att vi behöver komma dit.

Tillbaka