Reportage

”Vi har inte skrotat det vi hade, utan lagt till något”

Prioritera vardagen, men med möjlighet att snabbt skala upp om något stort händer.

Ungefär så kan tanken med de fyra ledningssystemen Fyrbodal, Skaraborg, Mellersta Skaraborg och Södra Älvsborg beskrivas. Vid behov blir de ett system, en räddningsregion.

Om en ledningscentral går ner i ett av systemen kan verksamheten hanteras från någon av de andra tre.

– Vi ska också kunna stötta varandra med personal vid större händelser. Därför skapar vi nu en gemensam stabsdoktrin och andra instruktioner som säkerställer att vi jobbar hyfsat lika. På sikt hoppas vi även kunna stötta varandra vid höga belastningar, säger Robert Zeidlitz, tf räddningschef i Skaraborg. Han fortsätter:

– Att bygga något för det som händer vart femtonde år på bekostnad av det vi gör varje dag, det tror jag inte på. Min uppfattning är att lagstiftarens mening var att vi skulle göra något förutom det dagliga. Där tycker jag att vi är. Vi har inte skrotat det vi hade utan lagt till något som är en förmågeökning.

Västra och Östra Skaraborg, totalt elva kommuner, som bildat ett ledningssystem är nu sedan årsskiftet även en räddningstjänst – Skaraborg.

Något som är svårt i omställningen med större ledningssystem?

– Självklart, vi vet ju inte riktigt vart vi ska sikta. Vi gör något vi tror är rätt, men har inte haft någon olycka som testat oss riktigt.

Hur har ELS mottagits i organisationerna?

– Det välkomnas överallt, skulle jag vilja säga. Äntligen någon som säger att gör ungefär så här så blir det ganska bra.

Vilken är den stora vinsten?

– Vi får en enhetlighet och pratar samma språk. Att följa nomenklaturen var för oss en självklarhet, det finns fortfarande de som kallar sig för något annat. Dessutom har vi fått förklarat om hur man kan organisera sig.

Hur kopplar du ihop ELS med höjd beredskap?

– Vi rustar för den stora olyckan, men den yttersta utmaningen är höjd beredskap. Då måste ledningssystemen vara på plats och fungera.

Det för in Robert Zeidlitz på tankar kring utbildning i civilt försvar.

– Det finns begränsningar i möjligheten att utbilda. Där har Skövde Hasslums övningsanläggning, en unik resurs som inte finns någon annanstans i landet, det tycker jag MSB ska tänka på.

Tillbaka