Nyhet

Äldre dör i bränder

De som dör i bränder är äldre, ensamstående och socialt utsatta. Nästan hälften av dödsbränderna orsakas av rökning och 70 procent av de omkomna männen i åldern 20-59 år var alkoholpåverkade.

Det framkommer av den forskningssatsning om bostadsbränder som MSB utlyste 2013 och som nu avslutats. Utlysningen resulterade i tre projekt som fick sammanlagt 23 miljoner kronor. Den sociala dimensionen är ett genomgående drag i de tre projekten.

– När vi pratar sociala dimensioner menar vi i vid mening, det handlar inte bara om socioekonomi utan utbildningsbakgrund, hälsostatus, funktionsnedsättningar och etnicitet, säger Ragnar Andersson, seniorprofessor i riskhantering vid Karlstads universitet och ledare för ett av projekten.

Professor: "Krävs nytt tänkesätt"

– Vi visste mycket sen tidigare, men den sociala dimensionen hade vi sämre koll på. Projekten bekräftade vissa magkänslor vi haft. En del myter har avlivats och vi har fått betydligt mer kunskap om vem det brinner hos, varför det brinner, vilka som omkommer och vad vi kan göra, säger Anders Lundberg, MSB.

Upprinnelsen var branden i Rinkeby i juli 2009 då sju personer omkom. Som forskningsprojekten visat var det på alla sätt en ovanlig brand. De omkomna var barn och invandrare, två grupper som visat sig vara underrepresenterade i dödsbränder. Däremot är födda i Norden utanför Sverige kraftigt överrepresenterade och nästan alla omkomna är födda i Finland.

Räddningstjänsten räddade 51 liv

När det gäller utbildning räcker det inte med gymnasiet, däremot är det få högskoleutbildade som omkommer i bostadsbränder. Till skillnad mot vad som antagits brinner det oftare hos högutbildade men de klarar i regel av att släcka själva. Det är heller inte farligare att bo i lägenhet än villa.

– Skyddsfaktorer mot att omkomma i en bostadsbrand är att man har en partner, är född utanför Europa, har arbete, bor i en tätort och är högskoleutbildad. Riskfaktorer är socialbidrag eller låg inkomst och förtidspension, summerar forskaren Anders Jonsson, Karlstads universitet.

Hembesök där det brinner mycket

Slutsatser som dras av forskningsprojekten är att det krävs områdesspecifika insatser för att minska dödsbränderna. Skälet är ökade samhällsklyftor.

– Våra storstäder har blivit allt mer fragmenterade, det löper som en röd tråd genom hela vårt forskningsprojekt. Inkomstklyftorna ökar och tittar vi på den förväntade livslängden skiljer det så mycket som 18 år mellan en högutbildad i Danderyd och en med lägre utbildning i Vårby, säger forskaren Mona Tykesson, Lunds universitet.

Fragmenteringen måste leda till ett områdesbaserat brandskyddsarbete.

– Eftersom det skiljer sig så mycket åt mellan olika områden går det inte att bedriva brandskyddsarbete unisont längre. Man får gå från massvaccination till kirurgisk precision. Det är ett av de viktigaste resultaten i vårt forskningsprojekt, säger Mona Tykesson.