Nyhet

Räddade 51 liv

Under 2017 räddade räddningstjänsten 51 människor från att dö i bostadsbränder. Det är slutsatsen av ett delprojekt som Marcus Runefors, Lunds Tekniska Högskola, genomfört.

Själv hade han föreställningen att det närmast är en myt att räddningstjänsten räddar liv.

– Jag tror att en av bovarna är filmen om branden som börjar i en soffa och slutar med att rummet är övertänt efter tre minuter. Går det så här snabbt är det helt hopplöst, räddningstjänsten är aldrig på plats inom tre minuter.

I verkligheten går det inte alltid till på det sättet.

– En förklaring till att liv räddas är glödande brand och vi vet från forskningen att det tar från en halvtimme till två timmar för en glödande brand att övergå till flammande brand. Det ger utrymme att upptäcka branden. En annan faktor är en stängd dörr, det kan brinna ganska länge i en lägenhet om du stänger dörren.

Marcus Runefors definierade en räddning som att personen hade omkommit eller skadats allvarligt om räddningstjänsten varit 30 minuter senare på plats. Han genomförde intervjuer efter 100 insatser under 2017. Han tittade på hur räddningsinsatsen genomfördes, hur mycket rökdykning som krävdes och vad hjälpbehovet hade kunnat mötas med.

– Jag kom fram till 51 räddade liv under 2017 och att dödsbränderna ökat med 50 procent om inte räddningstjänsten varit på plats. Många var illa däran när räddningen kom. Det finns alltid en liten gråzon eftersom det bygger på en bedömning jag och befäl på plats gjorde tillsammans. Jag trodde inte på det här när jag gjorde undersökningen men blev överbevisad av data, säger Marcus Runefors.