Nyhet

Hembesök har effekt där det brinner mycket

Hembesök bör koncentreras till områden där det brinner mycket. I områden som har få bränder gör de ingen större nytta.

Ett av forskningsprojekten undersökte vilken effekt hembesök har som brandförebyggande arbete. Utgångspunkten var Räddningstjänsten Syds arbete med hembesök som inleddes 2010. Projektets slutsats är att i områden där det brinner mycket har det skett en tydlig minskning av antalet bränder efter hembesök. Efter hembesöken minskade antalet bränder i 63 procent av dessa områden.

I områden där det brinner sällan åstadkom hembesöken en minskning av antalet bränder i bara 10 procent av områdena. I vissa områden skedde trots hembesöken en ökning av antalet bränder. Hur det kommer sig vet man inte.

– Det handlar om så små tal att man inte statistiskt signifikant kan säga att det ökar eller minskar. Det är helt enkelt väldigt få bostadsbränder i dessa områden som föranleder räddningstjänstinsats. Slutsatsen blir att i dessa områden kan man inte se någon effekt av generella hembesök, säger projektledaren Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö universitet.

Minskningen är större i områden där det brinner mycket, samtidigt gjordes fler hembesök där. Projektet har tittat på hur många hembesök det krävs för att bostadsbränderna ska minska.

– Det krävs ganska stora insatser i områden det brinner lite. Där krävs 500 hembesök för att förhindra en brand. I områden där det brinner medel krävs 125 hembesök och 110 i områden där det brinner mycket. Slutsatsen blir att i områden där det brinner ofta är det lämpligt med generella hembesök, att man försöker nå så många som möjligt.

– När vi emellertid analyserar vad det är för typ av bränder som minskar är det främst de anlagda bränderna, det vill säga sådana som sker i trapphus och källarutrymmen. Det indikerar att det inte bara är mötet med boende som påverkar utan själva närvaron i området. Att man inspekterar trapphus, källare och så vidare kan leda till att det påpekas för fastighetsägaren att det finns brandfarliga miljöer, säger Per-Olof Hallin.