Reportage

Tuffa fyskrav skrämmer bort sökande

Rykten bland SMO-studenterna sprider sig snabbt och vissa kårer har fått ett rykte om sig att ställa så tuffa krav att det är ingen idé att söka sig dit.

— Med tanke på att våra tester blivit mytomspunna är det nog läge att vi åker till skolan, pratar med eleverna och dämpar farhågorna.

Det säger Magnus Wijk, avdelningschef på räddningstjänsten i Halmstad.

Deras rekryteringstest är ett av flera som blivit omtalade bland blivande brandmän. Grundkravet är Guldbojen och ett godkänt åldersrelaterat rullbands­test med den högre hastigheten 5,6 km/tim. Det kravet har många men det är den arbetsrelaterade banan som uppmärksammats.

— Det är roligt att de pratar om Halmstad, men inte att banan blivit mytomspunnen, för vi tycker inte den är så farlig som den framställs. De flesta säger efteråt att den här banan var riktigt bra, men innan är de väldigt nervösa för de har hört så mycket om den.

Han tycker överlag att testet fungerar bra, de är samma för heltid och Rib (deltid).

— De flesta SMO-studenter klarar allt, men man kan bli förvånad att det fallerar i rullbandstestet och badhuset och någon enstaka på den arbetsrelaterade banan. Senast i förra veckan hade vi Rib-rekrytering och 7 av 8 klarade testerna. Rib-personalen har aldrig hållit på med nåt brandrelaterat innan, medan SMO ändå tränat i två år.

Alla moment har en maxtid som enligt Magnus Wijk är väl tilltagen och understryker att det absolut inte handlar om att vara snabbast. Däremot ska man vara godkänd på alla moment.

Halmstad jobbar mycket med information innan rekryteringen och har tagit fram filmer som publiceras i sociala medier. Där kan sökande se vad som kommer att hända under rekryteringsdagen.

— På filmerna finns alla moment så inget ska vara hemligt för den sökande som kommer hit. Vi behöver inte spä på nervositeten, säger Magnus Wijk.

Tidigare hade storstadskårerna rykte om sig att ha de tuffaste kraven, nu är det snarare lite mindre kommuner som har höga krav.

— Jag har också noterat den trenden. Personligen tror jag att på en mindre station har man mindre utrymme för att någon faller utanför ramarna, gruppen måste vara jämnare, säger Jonas Hemert, brandmästare och fysansvarig vid Höganäs räddningstjänst.

Även Höganäs har fått rykte om sig för tuffa anställningskrav.

— Vi har relativt tuffa uttagningstester, men det är egentligen inte så mycket krav. Det egentliga kravet är rullbands­testet och det andra blir en helhetsbedömning. Vi har en arbetsrelaterad bana med en maxtid. Jag upplever att det är ovanligt att man inte klarar miniminivån, säger Jonas Hemert.

En annan "mytomspunnen" räddningstjänst i sammanhanget är DalaMitt.

— Vi har relativt tuffa krav, men inte ouppnåeliga. Jämfört med för 20 år sedan är testerna helt öppna, de finns på hemsidan och det är bara att plugga på. Vill du bli advokat får du plugga hårt, vill du bli brandman får du träna lite fys. Sköter man hemläxan är det inte så höga krav, säger Johan Eriksson, fysansvarig i DalaMitt.

I Falun har man vattendykning men alla testas inte för dykning, grundnivån är godkänd för ytlivräddning.

— Simningen är erkänt tuff och några faller på rullbandstesten. Den arbetsrelaterade banan handlar mer om att visa att man vill slita och genomföra den.

Han ser trender i samhället mot mer stillasittande och fel träning som förklaring till att en del misslyckas. Många tränar helst på gymmet och glömmer att träna upp konditionen.

— Jag började 2003 och har haft hand om testverksamheten sedan 2006. Då var det bara att fylla i rullbandsprotokollet och alla knallade igenom utan problem. Men för varje år blir det lite sämre, fler som inte klarar och fler som väljer att inte söka för att de inte klarar det. Har du problem med rullbandstester släpar du resten av dagen, både med löpningen och arbetsrelaterade banan. Har du en bra nivå på konditionen klarar du det mesta.

DalaMitt är också medvetna om att rekryteringstesterna fått ett rykte om sig.

— Jag har fått höra att det är de som inte söker oss för att vi har för höga simkrav och därför har jag lagt till på hemsidan att vi gör en bedömning av helheten, att man inte behöver klara alla moment.

Misslyckas man i något moment, till exempel rullbandstestet, kan man få träna upp sig och komma tillbaka om man i övrigt visar sig vara lämplig.

— Vi har ett grundkrav och vill att folk ska komma förberedda och ha satsat målmedvetet på det här under några år. Att man ser det mer som en utmaning än ett berg. Fysen är 20 procent och resten är lämplig person, säger Johan Eriksson.

LÄS OCKSÅ