Nyhet

Bära slangkorg och snickra fågelholk

Det ställs mycket olika krav vid anställning av en brandman beroende på vilken räddningstjänst som rekryterar. Och det är inte alltid storstadskårerna som ställer de tuffaste kraven.

Den enkät som Lars Carlsson, fyslärare i Revinge, ställde till landets räddningstjänster visar på en stor variation, för att inte säga fantasirikedom i kraven på den som ska bli brandman.

Många kör den så kallade Winternet- eller Storstadsmodellen, rena fystest som är snarlika. Ofta i kombination med en bana, "varvet", med arbetsrelaterade uppgifter. Dessa banor varierar stort och kan ta från ett par minuter upp till en halvtimme att genomföra.

Ett vanligt moment är att bära slangkorgar. En räddningstjänst kan kräva att två slangväskor med 42 mm smalslang som väger cirka 16 kilo var ska bäras 75 meter. En annan att två grovslangs­väskor med 63 mm slang ska orka bäras 200 meter. En tredje att två slangväskor a 25 kilo ska bäras 100 meter utan att "sätta" ner, medan en annan kår kan tillåta sex nedsläpp.

Andra vill att den som anställs ska kunna släpa lastbilsdäck eller med hjälp av en slägga flytta traktordäck 2 meter med högst 100 slag.

Ett annat vanligt förekommande arbetsrelaterat moment är släpa docka. Vikten varierar liksom sträckan. I vissa delar liknar det en "Robinson-tävling":

  • En person på minst 90 kg ska kunna släpas 50 meter med riktningsändring.
  • Dra 70 kg docka 20 meter.
  • Släpa 100 kg docka ca 50 meter på tid.
  • Axelpress, lyfta dockan ovanför huvudet från famnen 10 gånger.

Många har ett 3 000 meter långt löptest, det så kallade Cooper-testet. Maxtiden varierar och är ofta 13.15 sekunder medan någon accepterar upp till 15 minuter.

Kravet på simkunnighet varierar från simborgarmärket till avancerade sim- och dykövningar. Ett vanligt krav är Guldbojen.

Många vill upptäcka klaustrofobi och höjdskräck. Dessutom finns en bred flora av test från de enklaste av praktiska färdigheter till mer udda krav:

  • Snickra en fågelholk på 20 minuter
  • Bygga en legobil på tid och samtidigt svara på frågor från instruktören
  • En arbetsrelaterad bana i bastun (100°C) med uppgift att rulla slang i mörker

Den avslutande frågan i enkäten var syftet med testerna och ett genomgående svar är att man säger sig inte fästa jättestor vikt vid alla fystest. Man talar om riktvärden, ser till helheten och att intervjun många gånger är avgörande.

"Vi ser till helheten och genomförandet mer än till gränsvärden. En person som gör sitt yttersta efter bästa möjliga förmåga samt visar på en god återhämtning är godkänd."

"Vi har valt att använda riktvärden då vi vet att vissa moment kan vara exkluderande."

"Egenskaper som vi eftersöker är bland annat samarbetsförmåga, stresstålighet, empatisk förmåga och jämställdhets- och mångfaldsmedveten."

"Dom som misslyckas gör oftast det på Cooper-testet. Vår bedömning är att de sökande har för dålig kondition och inte är vana att ta ut sig."

Flera efterlyser mer enhetliga test:

"Jag såg helst att regler hur tester ska se ut kommer från MSB så att det blir lika för hela landet, och gör det lättare för oss att rekrytera kvinnor. Idag kan alla lägga sig på vilken nivå de vill."

LÄS OCKSÅ