Nyhet

Kombitjänsten försvann

Gränna har inte längre någon brandsköterska. En tid funkade det att pussla ihop scheman i äldreomsorgen och räddningstjänsten. Sen gick det inte längre.

I januari 2019 började Wilma Quisth jobba som ”brandsköterska” i Gränna.

Uppdraget kom till sedan äldreomsorgen och räddningstjänsten hade gått ihop för att försöka lösa sina rekryteringsproblem och annonserade efter någon som ville kombinera anställningarna som undersköterska och deltidsbrandman.

Undersköterskan Wilma Quisth såg fram emot kombinationen och flyttade från Nässjö till Gränna, där hon började jobba på äldreboende samtidigt som hon fick utbildning till brandman.

Var tredje vecka hade hon beredskap i räddningstjänsten. De veckorna behövde hon jobba dagtid på äldreboendet, kvällar och helger är det för ont om personal i äldreomsorgen för att kunna avvara en person som måste rycka ut på larm.

Schemaläggning är inte lätt i en verksamhet som har ont om både pengar och personal, men äldreboendets dåvarande chef var beredd att försöka.
Det höll i ungefär ett år. Sen upphörde försöket med brandsköterska.

– Till en början kunde de lösa schemafrågan, men efter ett tag gick det inte längre, säger Göran Melin, biträdande räddningschef i Jönköping där Gränna ingår.

Beskedet räddningstjänsten fick var att äldreboendet fått bantad budget. Tanken om att brandsköterskan skulle kunna gå som extra personal de veckor hon hade beredskap föll därmed.

Som Göran Melin ser det är ett av de viktigaste skälen till svårigheterna att rekrytera till deltidsstationerna att de haft beredskap var tredje vecka.

– Det är väldigt tätt. Vi håller på och går över till beredskap var fjärde vecka på deltidsstationerna, det tror jag kommer att göra det lättare.
Han vill fördjupa samarbetet med äldreomsorgen, men det är svårt att kombinera bemanning på äldreboendet med beredskap så som Gränna prövade.

Wilma Quisth tycker för sin del att det borde kunna funka.

– Det vore ypperligt, bara det kunde lösa sig med schemana. Det behövs ju både undersköterskor och deltidsbrandmän.

För egen del har hon fortsatt in i blåljusvärlden.

– Jag utbildade mig till ambulanssjukvårdare. Nu jobbar jag på ambulansen samtidigt som jag läser till ambulanssjuksköterska.

Trygghetsteamen lades ner

Bra facit – men vem ska betala?