Nyhet

Akut brist på brandmän inom deltiden

Trots ansträngningar för att öka intresset är det fortfarande mycket svårt att hitta personal till landets deltidsstyrkor visar en ny sammanställning av läget 2021.

– På vissa platser är situationen akut och skyddet sämre än det borde vara, enligt Anders Edstam som leder MSB:s enhet för inriktning av skydd mot olyckor.

Den årliga sammanställningen av räddningstjänstläget i landets kommuner är nu klar och visar att det på många håll fortsätter att vara en stor utmaning att hitta och behålla personal i deltidsstyrkorna — alltså medarbetare som rusar från sin vanliga arbetsplats och bokstavligen kliver i brandmannarollen på den lokala stationen när larmet går.

Ungefär 70 procent av landets brandmän ingår i just en deltidsstyrka. De är ryggraden i svensk räddningstjänst, som Anders Edstam uttrycker det.

Men en stabil rygg kräver som bekant också rejäla muskler och där visar MSB:s enkät på utbredda svagheter — igen. Hela 76 procent av landets kommuner och räddningstjänstförbund uppger att de har svårt att rekrytera till en eller flera orter i sitt område. Över hälften av landets alla deltidsstyrkor brottas med problemet.

– Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet eftersom de avspeglar antalet anställda vid ett givet datum, men situationen är akut på vissa platser där skyddet är lägre än det borde vara. Samlat på nationell nivå är det ändå en fungerande beredskapsform som är effektiv, men åtgärder behöver fortsatt vidtas för att motverka att det blir än sämre – och istället blir bättre, säger Anders Edstam.

Vilka konsekvenserna blir av bemanningsproblemen runt om i landet vet MSB fortfarande för lite om enligt Anders Edstam. Myndigheten kommer att försöka fördjupa kunskaperna om följderna av personalbristen, som enligt den nya sammanställningen ledde till att ungefär en tredjedel av räddningstjänstorganisationerna frångick den planerade bemanningsnivån förra året.

– Att förmågan att hantera olyckor minskar om inte bemanning kan hållas är ett faktum. Om deltidsorganisationen inte längre kan fungera kan det leda till väsentlig fördyrning av räddningstjänsten då heltid kan uppskattas att vara minst fem gånger dyrare. På vissa håll måste man förmodligen redan nu överväga alternativa lösningar utanför kommunens egentliga organisation för räddningstjänst — semiprofessionella aktörer som väktare, hemtjänstpersonal och olika typer av frivilliginsatser där larm förmedlas till lokalsamhällets invånare för grannstöd. Men vi ska inte ge upp tanken med deltidsmodellen, det finns otroligt många styrkor med den. Den innebär ett bra skydd och en professionell hantering till en rimlig kostnad, säger Anders Edstam.

Det finns förmodligen många svar på frågan varför det är svårt att rekrytera till ett traditionellt sett mycket populärt jobb som brandman, trots att det under senare tid gjorts olika satsningar för att bredda underlaget och locka nya medarbetare.

–Samhällsstrukturen har förändrats och försvårat modellen med deltidsbrandmän. Det inte är lika lätt att avvara personal från ordinarie arbetsplats och det är många som arbetar och bor på olika orter. Den mest kritiska tiden är ofta vardagar under arbetstid, säger Anders Edstam.

– Det klassiska brukssamhället var idealiskt för en deltidsbrandkår, alltså behöver vi agera och hitta nya lösningar som fungerar i dagens och morgondagens samhälle.

MSB fick förra året i uppdrag av regeringen att stödja kommunerna med rekryteringen. Hittills har myndigheten mest samlat förståelse för problematiken, vad den beror på och vad som kan göras åt den. En studie har beställts som visar att det går att påverka situationen, enligt Anders Edstam.

–I delar är det uppgifter som MSB kan ta sig an. Vi kan sprida bilden av att fler än man tror kan vara brandmän, men det hjälper inte om inte kommunerna gör sitt jobb som arbetsgivare. De är inte alltid det goda föredömet när det gäller att släppa iväg en deltidsbrandman när det går larm. Där finns ett jobb kvar att göra för att anpassa sina andra verksamheter och möjliggöra för de anställda. Det finns bra lösningar, och en större samsyn i den totala kommunen för att säkra förmågan är nödvändig, säger han.

– Just nu planerar vi därför att i dialog med representanter för kommunal räddningstjänst mejsla fram vägen framåt i konkreta åtgärder. Vi kan aldrig ikläda oss rollen som arbetsgivare lokalt, men vi kan göra det enklare för kommunerna att navigera rätt och lyckas.

Fakta: Deltidsstyrkor

  • MSB:s enkät om verksamhetsåret 2021 gäller läget 2021-12-31 (2020 i parantes).
  • Det finns 149 räddningstjänstorganisationer i landet och 608 (605) orter med deltidsbemanning.
  • Totalt arbetar 10 887 personer (10 847) i deltidsstyrkorna.
  • 891 (836) är kvinnor.
  • 9 996  (10 011) är män.
  • De flesta räddningstjänster har deltidsbrandmän på 1-4 orter.
  • Jämtlands räddningstjänstförbund har deltidsstyrkor på 30 orter.
  • Landskrona och Gällivare kommuner har inga orter med deltidsbrandmän.

Läs mer

Deltidskårer läggs ner

Kombibrandmän släcker eld och klipper gräs

Pensionär med nytändning

Gunilla tog revansch vid 50