Nyhet

Vattnet kan inte försäkras

Normalt är det en restvärdesledare som tar hand om saneringen efter en brand. Men inte om dricksvattnet förstörts. Grundvattnet kan inte försäkras.

Morgan Palmquist— Dilemmat för oss restvärdesledare är att om försäkringen inte täcker har vi formellt inget uppdrag. Ett jätteviktigt budskap till er räddningsledare är att ni har oftast en drabbad motpart, en kommuninvånare eller ett företag, säger miljörestvärdesledare Morgan Palmquist.

Det var vad som hände i byn Hamre. Snart fem år efter branden hämtar de boende fortfarande sitt dricksvatten i dunkar. En restvärdesledare arbetar på uppdrag av försäkringsbolagen men eftersom ingen försäkring täcker dricksvatten står byborna utan hjälp.

— Jag vill att ni ska känna lite på tanken att ni bor i ett hus, kanske har en egen brunn och en dag kommer det skum ur kökskranen för att det brunnit i en fastighet längre bort. Plötsligt har ditt hus förlorat i värde, kanske mer än halverats för det har inget dricksvatten. Går inte att sälja. Känn på det.

För några år sedan reagerade försäkringsbranschen på att det användes mycket skum som orsakade väldigt kostsamma saneringar. Det har varit ett antal insatser med skum som restvärdesräddningen lärt sig mycket av. Bland annat den i Hamre.

— I januari 2015 ville försäkringsbolaget att jag skulle åka upp för att inhämta mer information fast man redan då visste att det finns ingen försäkring som täcker den skadan. Räddningstjänsten gjorde invändig släckning och hade branden under kontroll, men vad jag kan förstå återantände det när man gjorde övertrycksventilation. Enligt insatsrapporten bedömde man att det inte skett någon miljöpåverkan.

Vid insatsen användes både A- och B-skum plus 200 000 liter vatten.

— Jag konstaterar också att Hudiksvalls kommun hanterar det här lite annorlunda. Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ligger under samma nämnd, man utövar tillsyn över sig själv. Jag fick uppfattningen inledningsvis att man inte alls tittade på miljöbalken utan man gick på lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Räddningsledaren är åtalad för miljöbrott och i den pågående rättsprocessen har det slagits fast att räddningstjänsten är verksamhetsutövare.

— Och då gäller de allmänna hänsynsreglerna. Har ni inte läst på de reglerna, så gör det, och lär dem lika bra som LSO. Jag är noga med att inte lägga någon värdering i hur räddningstjänsten löser sin uppgift utifrån sina förhållanden, utan vill visa att de möjligheter jag har som restvärdesledare är väldigt, väldigt begränsade när man använt skum. Och att ni har en drabbad kommuninvånare eller att ni själva får stå med ansvaret, säger Morgan Palmquist.

Läs mer

Kan vara bättre att inte släcka allsKartregister över privata brunnar