Nyhet

Kartregister över privata brunnar

Efter insatsen i Hamre 2015 är risken för att släckvatten kontaminerar dricksvattnet högaktuell. Det finns ett publikt register med kartvisare som kan ge räddningstjänsten snabb tillgång till privata brunnars placering.

Brunnsarkivet finns hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nås via deras webbplats. I Brunnsarkivet finns information om nästan 700 000 brunnar.
–Vi vet att det saknas en del uppgifter i Brunnsarkivet, och därför har vi nu möjliggjort för privata brunnsägare att själva frivilligt fylla på uppgifter om sina brunnar till registret. Fördelen är då att deras brunnar ”syns” vid tex risk för föroreningsspridning, förändrad markanvändning inför planerade projekt eller vid geologiska undersökningar, säger Carola Lindeberg, statsgeolog på SGU.
Rapporteringen från privata brunnsägare sker via ett digitalt rapporteringsformulär på SGUs hemsida www.sgu.se.

Läs mer

Kan vara bättre att inte släcka allsVattnet kan inte försäkras