Nyhet

"Södertörn har vidtagit åtgärder"

– Frågor kring rekrytering har flera olika aspekter, men Södertörns brandförsvarsförbund har tagit beslutet från JO på allvar och har sedan en längre tid tillbaka vidtagit åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i dessa processer.

Det säger Tobias Nässén (M), ordförande i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

Han understryker att förlikningen har sin grund i JOs beslut och i överenskommelsen framgår att alla frågor mellan parterna nu är avslutade.

Brandmän får skadestånd

– Gällande förbundets rekryteringsarbete så ska det möta högt ställda kvalitetskrav och det handlar såväl om lagar och regler som viktiga mål om fysiska krav, god kompetens i kärnverksamheten räddningstjänst men även kompetensutveckling, förebyggande arbete och jämställdhetsarbete.

Som exempel på åtgärder inom rekryteringsområdet på senare år lyfter han att direktionen i december 2018 antog en ny rekryteringspolicy och inrättat en rekryteringsgrupp på tjänstemannanivå som får kontinuerlig utbildning i intervjuteknik mm.

Andra åtgärder är ett nytt webbaserat system för återkoppling från styrkeledare till sommarvikarier och vice versa för att ömsesidigt ta vara på erfarenheter och utveckla verksamheten.

Läs mer

Måste inte dela värdegrund

Södertörn stämt för diskriminering

Södertörn gick med på förlikning