Nyhet

Brandmän får skadestånd

Två brandmän får 150 000 vardera i skadestånd av Södertörns Brandförsvarsförbund.

Efter allvarlig kritik från Justitieombudsmannen medger förbundet i en förlikning att det var fel att neka brandmännen anställning sedan de kritiserat förbundet i en debattartikel.

Brandmännen gjorde 2014 sin andra period som sommarvikarier i Södertörn. De såg då hur kollegor som vikarierat i flera år nekades fortsättning medan personer som saknade både utbildning och erfarenhet fick fast anställning.

De började ställa frågor om rekryteringen, men tyckte inte att de fick något gensvar och skrev då en debattartikel. I den kritiserade de Södertörns rekryteringskampanj som lovade göra heltidsbrandmän av oerfarna på nio veckor.

Sent en kväll kort därefter fick båda samtal från rekryteringssamordnaren som berättade att de inte längre var önskvärda i organisationen.

"Södertörn har vidtagit åtgärder"

De bad om en förklaring och Södertörn svarade då i ett mejl som avslutades:

”I dessa frågor har du valt att mycket tydligt ta avstånd från förbundet och dess inriktning. Det står varje person fritt att ha vilken åsikt den vill, men i en bedömning om en person är lämplig för anställning är frågan om samsyn med förbundets grundläggande värderingar självklar och där har ditt agerande gjort att du inte längre är en person som vi anser lämplig för framtida anställning hos oss.”

Båda hade fått de bästa omdömen under sina vikariat och ansåg att de straffats för debattartikeln. De gjorde en anmälan till JO för brott mot repressalieförbudet.

I sitt beslut i juni förra sommaren riktar JO allvarlig kritik mot Södertörn och brandchefen. Enligt JO går det inte att dra någon annan slutsats än att det var för att de fört fram kritiska åsikter om förbundet som de inte fick fortsatt anställning:

”Ingripandet har stora likheter med en uppsägning, och JO konstaterar att det är fråga om en mycket allvarlig kränkning av AA:s och BB:s yttrande- och meddelarfrihet. Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget är enligt JO ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till. Utöver de direkta konsekvenserna för AA och BB riskerar brandchefens och förbundets agerande att leda till att andra anställda avhåller sig från att ge uttryck för synpunkter på hur förbundet fullgör sitt samhällsuppdrag, vilket är allvarligt.”

Där kunde historien varit avslutad, men efter att brandchefen uttalat sig SVTs lokala nyheter för Södertälje ett par dagar senare, kände brandmännen att historien upprepade sig.

De vände sig då till juristen Anna Rogalska Hedlund, tidigare vid Centrum för Rättvisa, för att stämma Södertörn för grundlagskränkning.

– Det har varit en rättsutveckling där man kan få skadestånd för grundlagskränkningar. I en sån situation hör det till god ton att man meddelar motparten att man har för avsikt att gå till domstol. Det ger motparten en möjlighet att backa och nå en förlikning i stället, säger Anna Rogalska Hedlund.

Och det var vad som hände, Södertörn gick med på en förlikning som innebar att brandmännen fick 150 000 kronor var i skadestånd.

– En viktig drivkraft för dem har varit att rädslan för att yttra sig inte ska få segra. Jag rekommenderar verkligen att JOs utlåtande läses. Det är ett folkbildande beslut som förklarar syftet med yttrandefrihet och det system som vi har i Sverige och som vi ska vara väldigt stolta över.

Läs mer

Måste inte dela värdegrund

Södertörn stämt för diskriminering

Södertörn gick med på förlikning