Nyhet

"Kartan ska vara klar"

MSB har inför sommaren upphandlat en ny förstärkningsresurs, helikopter för skogsbrandsläckning. Under våren har det genomförts utbildningar i hur flygande resurser används effektivt vid skogsbrandsbekämpning.

Redan förra året kördes en utbildningsserie med fokus på den internationella Sitac-modellen för koordinering mellan flygande resurser och enheter på marken. Bakgrunden var missnöje från de internationella piloter som deltog i släckningsarbetet under Västmanlandsbranden 2014. Ifjol var Försvarsmakten ensam på flygsidan, i år medverkade även MSBs helikopterresurs. Dessutom innehöll utbildningen ett fördjupat avsnitt om skogsbrandssläckning från den nya vägledning som MSB tagit fram.

Avtalet med helikopterföretaget om den nya förstärkningsresursen tecknades i början av april. Månaden var ovanligt varm och torr och redan i mitten av april kom de första förfrågningarna om helikopterstöd. MSB satte helikoptrar i förhöjd beredskap i Göteborg, Västerås och Växjö. Helikoptrar användes vid släckning av skogsbränder bland annat i Hästveda och Tjällmo.

– I det stora hela har det funkat bra. I Tjällmo där jag var fanns det en Sitac-karta uppritad på ledningsplatsen, berättar Joel Backlund, pilot på HeliAir Sweden.

Däremot blev det lite gnissel om den blankett som räddningsledningen skulle fylla i vid begäran om helikopterstöd från MSB. Räddningscheferna såg den som ett byråkratiskt krångel som fördröjde insatsen.

– Den togs inte emot så bra och det förstår jag för kommunal räddningstjänst arbetar med att spara sekunder. Informationen i blanketten är relevant, framförallt om man ska börja prioritera, men i det akuta skedet räcker kontaktperson, kontaktuppgifter och koordinater, säger Björn Johansson, MSB.

Syftet med helikopter vid en skogsbrand är att göra en första insats för att hålla nere branden tills räddningstjänsten är på plats och göra punktinsatser för att släcka flygbränder och skydda bebyggelse.

– Helikoptern kan vara avgörande men det är ni på marken som släcker. Det måste vara en nära samverkan. Undvik att detaljstyra besättningen – samarbeta och skapa en gemensam målbild, säger Rickard Hansen, skogsbrandsexpert på MSB.

Lars-Göran Andersson, räddningschef i Sävsjö, är en av kursledarna och han underströk vikten av att tänka till före.

– Det är en dyr och exklusiv resurs som vi ska veta hur den ska användas och inte behålla för länge.

Piloterna vill att någon i ledningen direkt följer med upp för att få en överblick. Norsk räddningstjänst har haft tillgång till helikopterresurs sedan mitten av 1980-talet och håller med.

– Det ger en bättre uppfattning om branden. Från marken kan den se väldigt stor ut, men från luften kan ni få en helt annan bild, säger Nils-Erik Haagenrud, räddningschef i Rogaland.

Kartor är viktiga och helikopterpiloterna vill gärna ha en Sitac-karta över brandområdet när de anländer. Och inga drönare i luftrummet.

– Jag måste uttrycka min frustration över kartor generellt, det är det största enskilda problemet. Vi har alla olika koordinatsystem och det måste enas nationellt, säger Peter Forslund vid Försvarsmaktens helikopterflottilj.

I och med MSBs nya förstärkningsresurs har räddningstjänsten två resurser att vända sig till. Försvarsmaktens helikoptrar har dubbelt så stora vattenbyttor men ingen beredskap. I dag finns ingen riktig samordning mellan myndigheterna.

– Det är inte optimalt. MSB och Försvarsmaktens tjänstemän i beredskap borde byta telefonnummer med varandra, säger Peter Forslund.

Förutom skillnaden i beredskap kan MSB prioritera och omdirigera helikopterresurser från en skogsbrand till en annan vid behov.

– Hos Försvarsmakten är det först till kvarn som gäller. Vi har ingen befogenhet att prioritera utan det sker i dialog med de räddningsledare som har behov, säger Peter Forslund.

Utbildningen är ett samarbete mellan MSB, Försvarsmakten och räddningstjänsterna i Östra Blekinge och Sävsjö. Bland de inbjudna fanns flera representanter från länsstyrelser.

– Vi vill veta hur man går till väga så vi kan vara ett stöd. Vi behöver kunna förstå hur räddningstjänsten planerar och genomför sina insatser, säger Marcus Sjöholm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

Helikopterresursen är ett första steg i MSBs arbete med att stärka skogsbrandsberedskapen. Myndigheten har föreslagit regeringen att leasa mindre vattenskopande flygplan sommaren 2020 och på sikt större vattenskopande flygplan.

I EU pågår arbete med att bygga upp resurspoolen RescEU och Sverige har anmält MSBs helikopterresurs till poolen. Sveriges representanter i RescEU är Anna Henningsson, räddningschef Östra Blekinge och Nils Swartz, MSB.

– Målet är att bygga upp skogsbrandsresurser med flygplan och helikoptrar i Norra Europa som ska täcka Norden, Baltstaterna, Tyskland och Polen. Om vi har en regnig sommar i Norden kan resurserna flyttas längre söderut, säger Anna Henningsson.

Läs mer

Misslyckad släckning

Behövs samordnare av eftersläckning