Nyhet

Behövs samordnare av eftersläckning

Ansvarig samordnare av eftersläckningsarbetet, beslutsunderlag för avslutande av insats och utbildning i eftersläckning behövs.

Det är några av slutsatserna i Länsstyrelsen Jämtlands rapport om en modell för eftersläckningsarbete vid skogsbränder.

Länsstyrelsen i Jämtland fick efter förra sommarens stora skogsbränder uppdraget av regeringen att samordna överlämningen av ansvaret från räddningstjänsterna till mark­ägarna för eftersläckningsarbete, samt att överlämningen skedde på ett säkert sätt.

I uppdraget ingick också att ta fram en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare.

– Det absolut viktigaste är att få till en samordning av mark­ägarnas släckningsarbete för att det ska bli så bra och effektivt som möjligt. Behovet av samordning framkom både under Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna 2018, säger Sara Wickenberg, beredskapshandläggare på länsstyrelsen.

Med många markägare inblandade blir eftersläckningen komplex, därför anser länsstyrelsen att en samordnare bör tillsättas i ett tidigt skede för att koordinera arbetet tillsammans med markägare, räddningstjänst, försäkringsbolag med flera. Mandat och ansvar för samordnare bör göras tydligt.

Det behövs också förtydliganden och riktlinjer för att kunna skapa en användarvänlig modell.

– Bland annat finns inte eftersläckning definierat i rådande lagstiftning, därför används begreppet olika hos olika aktörer vilket skapar problem.

I rapporten framhålls också att räddningstjänsten redan under insatsen bör informera markägare om händelsen för att ge bra förutsättningar för eftersläckningsarbetet.

Andra förslag i rapporten:

Behov av ett nationellt beslutsunderlag som kan användas när räddningsledaren avslutar insatsen. Beslutsunderlaget ska stödja väl underbyggda beslut. I underlaget bör framgå vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att insatsen ska anses rimlig att avsluta.

Blanketter som används i samband med att insats avslutas behöver utvecklas till en skriftlig dokumentation, vilket blir ett stöd för markägaren i eftersläckningsarbetet.

Stort behov av utbildning för de som ska arbeta med eftersläckning. Se över vad som är lägsta utbildnings- och kompetensnivå.

Utnyttja möjligheten att skapa avtal för att nyttja skogsbrandsflyget vid eftersläckning för att lättare upptäcka och positionsbestämma rökpelare. Även möjlighet att använda drönare bör ses över.

Markägare bör i förväg ha en upprättad åtgärdsplan för eftersläckningsarbete.

Markägarträffar var under skogsbränderna 2018 en framgångsfaktor för att ge samlad information.

Rutiner för utlämning och insamling av materiel efter skogsbränder, samt säkerställa att all materiel är uppmärkt för att kunna återlämnas till ägaren.

Läs mer

Misslyckad släckning