Nyhet

Myndigheter diskuterade åtgärder för tågtrafik

– När det tänder på en tre kilometer lång sträcka i väglöst land, då kan det bli ett hot mot samhället. Någon form av riskreducerande åtgärder är rimliga.

Det säger Erik Egardt, brandingenjör på MSB, som i somras deltog i möten med Trafikverket och Transportstyrelsen.

Tidigt somras indikerade MSBs statistik att det från april till början av juni varit fler än 75 bränder som orsakats av gnistbildning från tågtrafik. Det i kombination med hög brandrisk var bakgrund till att MSB, Trafikverket och Transportstyrelsen hade två avstämningsmöten om situationen.

– Ett sätt att ta vårt samordningsansvar när det började polisanmälas bränder efter järnvägsspåren. säger Erik Egardt.

Mötena var mer eller mindre till för att få en redovisning av vilka förebyggande åtgärder som pågår. Ansvar, åtgärder och behov av att stödja varandra diskuterades.

– Dela information är en bra startpunkt. Det kanske kunde finnas en vattenförsörjningskedja för järnvägen, vi kunde hjälpa till att insatsplanera den. Det är kortsiktigt att säga att tågen måste rulla eftersom trafiken är samhällsviktig. Det är nog bra att lyfta en del stenar.

Från olika håll har det efterlysts att det borde finnas spårbundna resurser vid bränder, exempelvis tankvagnar. Det avfärdar Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

– Det svårt att i förväg veta var som är rätt plats att ställa upp sådana eller komma ut till eld vid sidan av spår och blir inte speciellt effektivt. Sommarens erfarenheter visar att flygbombningar är bästa sättet att effektivt nå rätt platser.

Bengt Olsson säger att järnvägstrafiken fick stoppas 139 gånger i sommar på grund av bränder, och att Trafikverket bland annat diskuterar att spruta vatten längs banvallar för att förhindra bränder. Men efter vattenbegjutning av banvallar i somras torkade de upp väldigt snabbt i värmen.

– Entreprenörer har snösmältarfordon som smälter snö i stället för att ploga och samlar vattnet i vagnen bakom smältmaskinen. Det finns förslag att bygga om dem för att sommartid få ut vatten efter spåret, men då i förebyggande syfte. Det tittar vi på tillsammans med våra entreprenörer.

Förr fanns tankvagnar, som transporterade 50 kubikmeter vatten, stationerade runt om i landet. Några finns kvar men ses inte som en resurs.

– Användningen fanns kanske fram till 50-talet. Det står några vagnar kvar, främst i norra Sverige, men det är lämningar från gamla tider. Tankvagnarna förslår inte mycket för att ta sig an bränder som vi erfor i somras.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för tågtrafiken. Tillsynen är riskbaserad och kontrollerar att järnvägsföretagen kan ta hand om sina egna och gemensamma risker. Frågan om brandrisk efter järnvägsspåren planerar man att ta upp under egna och gemensamma risker i tillsynsarbetet.

– Vi är inte ute och granskar vagnarna rent konkret utan tittar i stället bland annat på att företaget följer sina rutiner, att underhåll och revisioner har utförts i rätt tid och att företaget identifierat säkerhetskritiska punkter. Det är ett väldigt omfattande regelverk kring järnvägsföretagen just på grund av att konsekvenserna kan bli otroligt stora om någonting går fel, säger Emma Bengtsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen är informerad om pågående aktiviteter hos företagen och för en dialog med dem.

– Det är mycket olyckligt med bränderna längs järnvägen, men inblandade parter tar frågan på största allvar och vad vi hittills sett så vidtas konkreta åtgärder.

Läs ocksåMånga bränder efter banvallar- Det brann hela vägen längs rälsen