Nyhet

Många bränder efter banvallar

Många av årets skogsbränder ska ha orsakats av järnvägstrafiken. – Det är sannolikt runt 100 bränder som rör tåg. Inte dominerande, men för många, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Flera svåra bränder orsakades av gnistor från tåg. Några är polisanmälda av räddningstjänster för att utröna ansvaret.

– Ofta sker det här över långa sträckor i skogen. Det är svårtillgängligt och upptäcks inte så snabbt. Är det torrt i markerna blir det svårt att hantera och ofta stora bränder, säger Leif Sandahl.

– De måste fundera över
hur riskerna ska elimineras

Han anser att ansvariga för verksamheten måste lösa problemet.

– Tågbranschen har ansvar, Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet och Trafikverket som banhållare. De måste fundera över hur riskerna ska elimineras. Det är inte skäligt att bränder inträffar så ofta. Numera har vi så bra brandriskprognoser att det kan förutses när det är stor risk att gnistor lätt antänder vegetationen.

Storbranden i Västmanland 2014 anses ha orsakats av gnistor från en skogsmaskin.

– I år har skogsmaskiner stått stilla på grund av brandrisken. Skogsforsk tog 2017 fram en policy för brandskydd i skogsnäringen. Där verkar det ha fungerat de senaste åren. Vi försöker också nå ut via intresseorganisationer, exempelvis finns för jord- och skogsbruket vägledningar om brandskyddsåtgärder.

Vad mer kan MSB göra?

– Det är bara information och kunskapsspridning som gäller och möjligen på längre sikt forskning. Det handlar om att få individen och olika näringar att förstå vad som är farligt.

Blixtnedslag orsakar många bränder, låg bakom flera av sommarens storbränder. Men de allra flesta orsakar människan.

– Minst 90 procent beror på människan. Det kan vara grillar, fordon, rökning, eldning. Oftast är det av oaktsamhet, ibland medvetet.

Leif Sandahls uppfattning är att räddningstjänsten hanterar 99 procent av bränderna på ett bra sätt, och att det är de resterande som blir stora.

– 0,4 promille av bränderna är över 100 hektar. Det är i andel inte många, men de påverkar samhället stort.

I MSBs statistik för 2000-2017 är brandorsaken okänd i mer än en tredjedel av fallen. Utöver blixtnedslag och ett fåtal självantändningar är det mänsklig inblandning i övriga. Tågbromsning är konstaterad orsak för 1 469 bränder (1,8 procent) under åren.

– EU har observerat att vi har frekvent med bränder, och vet att det till största delen beror på människan. I vissa länder förbjuder man folk att gå ut i skogen vid hög brandrisk. Det är kanske dags att utmana allemansrätten? funderar Leif Sandahl.

Läs ocksåMyndigheter diskuterade åtgärder för tågtrafik- Det brann hela vägen längs rälsen