Nyhet

Ministern lovar mer pengar

Det kommer mer pengar! Det var justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons viktigaste budskap under Brandkonferensen i Gävle.

Ministern talade under rubriken Ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Han sa att det räcker med att titta på Ukraina för att förstå att räddningstjänstens roll är helt avgörande för civilbefolkningens möjligheter att klara sig om en liknande situation skulle uppstå här.

På grund av kriget i Ukraina har regeringen beslutat att skjuta till 800 miljoner kronor i vad som redan innan var den största satsningen på det civila försvaret i modern tid. Sammanlagt handlar det om 2,3 miljarder kronor som börjar användas till särskilda satsningar redan i år. Och mer pengar kommer, lovar ministern.
– MSB:s lista på över 700 förslag ska fungera som underlag för de kommande åren. Vår uppgift blir att gå igenom listorna och se vad vi ska prioritera, hur mycket pengar vi kan lösgöra från och med nästa år. Det blir en fråga för höstens budgetförhandlingar.

De största satsningarna i MSB:s förslag är inom kommuners och regioners beredskap (där bland annat räddningstjänst/skydd av civilbefolkningen ingår), säkerhetsskydd och grundläggande robusthet.
– MSB:s förslag skulle kosta lite drygt en miljard på tre år när det gäller just räddningstjänsten. Det är helt uppenbart att vi behöver gå in med stora pengar också framöver. Vi har i grunden en stark räddningstjänst i Sverige och den behöver stärkas ytterligare, det är mitt besked i dag, sa Morgan Johansson.

"Inte dimensionerad för en krigssituation"

"Räddningstjänsten ryggraden i skyddet"