Nyhet

"Inte dimensionerad för en krigssituation"

Räddningstjänsten är i dag inte dimensionerad för att hantera en krigssituation, och planering för höjd beredskap har inte skett på många år.

Det skriver MSB i den rapport som lämnades in till regeringen 10 maj.

Rapporten innehåller konkreta förslag till åtgärder för att stärka det civila försvaret under de kommande tre åren. Ett 70-tal myndigheter har lämnat in över 700 förslag som MSB har bedömt, prioriterat och prissatt.

I rapporten lyfter MSB bland annat fram utvecklingsbehov för räddningstjänst under höjd beredskap, exempelvis brandsläckning, räddning samt indikering och sanering för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Det finns förslag på att stärka räddningstjänstens förmåga att leta efter människor i rasmassor som kan ha uppkommit efter militära angrepp.
– MSB:s bedömning är att räddningstjänsten i dag saknar förutsättningar att lösa de här uppgifterna. Resurser till förmågeutveckling och inköp av nödvändig utrustning saknas. Det behövs en inventering av resursbehoven och en analys om hur de kommunala räddningstjänsterna ska hantera konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Eftersom räddningstjänstens ordinarie personal och kompetens är grunden för förmågan till räddningsinsats under höjd beredskap så bör den basförmågan stärkas.

Vidare bedömer MSB att räddningstjänsten behöver specialiserad utbildning för att hantera tillkommande uppgifter.

I rapporten betonas också att all deltidspersonal ska erbjudas en kvalitativ och likvärdig grundutbildning. Det i sin tur innebär att flera kvalitetssäkrade utbildningar behöver genomföras på flera orter.

Vid insamlingen av de 700 förslagen stack de omfattande rekryteringsbehoven ut.
– Det är inte realistiskt att hitta alla de personerna i år och nästa, de finns inte bara där och väntar. Så MSB trycker på att vi kommer behöva satsa på utbildning och göra den attraktiv. Vi kanske söker deltidsarbetare på fel ställen, det kanske finns nya kombinationer vi inte har prövat. Vi bör också fundera på vad vi kan göra på skolorna. Jag hör ibland att långa utbildningar är ett hinder i sig, då måste vi tänka igenom hur vi gör.

MSB trycker också på att näringslivet har en avgörande roll inom totalförsvaret, då varor och tjänster är kritiska för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.
– Det innebär att även en stark försörjningsberedskap är en central åtgärd. Förmågan till samverkan och ledning, kommunikation och skydd av befolkningen är också exempel på områden som vi föreslår stärks, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Rapporten som lämnats in var den första delen i regeringsuppdraget gällande åtgärder som kan stärka det civila försvaret. Nästa del kommer att presenteras den 1 november. Då gäller det en plan rörande åtgärder för år 2024 och framåt.

Ministern lovar mer pengar

"Räddningstjänsten ryggraden i skyddet"