Reportage

Vattnet ofarligt en missuppfattning

Att miljökontoret skulle påstått att vattnet är ofarligt att dricka om det inte luktar eller smakar illa bygger på en missuppfattning enligt miljöchefen.

Margareta Eiserman– Självklart har vi inte sagt det. Vi kan ha väldigt många saker i vårt vatten som varken luktar eller smakar. Det finns ingen anledning att säga att det inte är något problem med vattnet om det inte luktar och smakar, naturligtvis inte. Men om det smakar eller luktar ska man inte dricka det utan att undersöka saken, säger Margareta Eiserman, miljöchef i Hudiksvalls kommun.

Hon tycker att miljökontoret lärt sig mycket men att det är för tidigt att kunna säga vad som kunde gjorts annorlunda eller bättre.

Ansvaret för hur det hanterats som helhet anser hon inte är en fråga för miljökontoret.

– Det vi gjorde tidigt och det jag tycker vi gjorde bra, var att se till att folk inte dricker ett vatten som kan vara hälsovådligt. Samma dag som vi fick veta vad som hänt gick vi ut med information och sade: Se upp! Det här kan ha hänt med ert vatten.

– Det har varit en jättetragisk och långt utdragen process och jag kan nog gå i god för att det är ingen som gjort något med nåt slags uppsåt att inte vilja hjälpa, utan att man har velat tillmötesgå på olika sätt, säger Margareta Eiserman.

Liksom kommunen har länsstyrelsen arbetat med att hitta sin roll enligt lagstiftningen.

Lise Ekenberg– Vi försöker enligt vår värdegrund att jobba med förståelse och handlingskraft samtidigt som vi försöker hitta vår roll enligt lagstiftningen. Vi har känt att det varit svårt, vi har hela tiden känt mycket för Hamreborna, men det har inte varit så tydligt lagstiftningsmässigt vad vi skulle kunna göra, säger Lise Ekenberg, enhetschef på länsstyrelsen i Gävleborg.

Enligt länsstyrelsen är det kommunen som haft huvudrollen i fallet och att den rättsliga prövningen varit styrande och den har man behövt vänta in.

– Vi har hela tiden jobbat och försökt tolka vår roll och agera utifrån det.  Vi känner för byborna och deras situation och har haft mycket kontakt och försökt svara på alla mejl och telefonsamtal. Däremot har vi inte kunnat vidta så mycket åtgärder, mer än att vi haft möten med kommunen för att stämma av ärendet, säger Lise Ekenberg.

LÄS MER