Reportage

Nödvändigt med slutgiltigt besked

Kommunen har förståelse för att det varit en jobbig tid för de boende i Hamre men tycker inte att medmänsklighet hör hemma i sammanhanget.

Bengt Friberg– Rättssäkerhet och likabehandling är andra starka uttryck som i så fall är relevanta i det här sammanhanget, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Kommunens uppfattning har hela tiden varit att räddningstjänsten inte gjort något fel.

– I sakfrågan tycker vi fortfarande att det är märkligt att räddningstjänsten och eventuellt en insatsledare kan läggas till ansvar för en miljöpåverkan av det här slaget när man använt vedertagna släckningsrutiner och vid tillfället åtminstone inte förbjudet släck-skum. Det är en principiellt intressant fråga där egentligen två lagstiftningar står emot varandra med konsekvensen att det blir oklart vad en räddningstjänst kan göra eller inte. Det är också just det som gjort att vi drivit ärendet som vi gjort, säger Bengt Friberg.

Han säger att det alltid kan göras mer när det gäller information och dialog, så också i det här fallet.

– Jag tycker dock att vi haft informationsträffar och skriftliga utskick så fort det hänt något nytt i ärendet. Ordet medmänsklighet är ett starkt uttryck och jag tycker inte det hör hemma i det här sammanhanget. Har har full förståelse för att det varit en jobbig tid för de boende i Hamre liksom för kommunens räddningstjänst.

– Jag tycker att det tagit alldeles för lång tid men i det fallet kan vi inte göra så mycket åt hur snabbt rättsväsendet kan agera. Det har känts nödvändigt att få ett slutgiltigt besked från våra rättsvårdande myndigheter om räddningstjänsten verkligen ska våga släcka bränder när förutsättningarna är oklara.

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD)har återförvisat målet till kommunstyrelsen för att utreda vad som skäligt kan åtgärdas samt bedöma hur stor ansvarsgrad räddningstjänsten kan anses ha. Om det inte varit aktuellt med dragning av kommunalt vatten hade kommunen varit beredd att fortsätta driva frågan rättsligt.

– Om vi exempelvis gjort bedömning att räddningstjänsten enbart skulle varit ansvarig till exempelvis 50 procent är det nog högst sannolikt att det blivit överklagat och år av rättsliga prövningar fortsatt.

MMÖD tillägger i det sammanhanget i sitt beslut att: "Domstolen noterar dock att det i praxis finns flera exempel på fall där det saknats skäl att jämka en verksamhetsutövares ansvar för utredning av en förorening."

Anslutningsavgiften måste alla betala om inte föroreningarna överskrider gränsvärdet.

– Anslutningsavgiften, som för övrigt är mycket låg i ett nationellt perspektiv, måste alla betala. Om sedan de som haft höga PFAS-värden kan få tillbaka hela eller delar av anslutningsavgiften blir en senare fråga, säger Bengt Friberg.

LÄS MER