Tjugofyra7 nummer 44

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Avancerat hundgöra"
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2019
Antal sidor: 40

I detta nummer

  • MSB utbildar i terrorskydd
  • Ny fortbildningstjänst
  • Behövs fler räddningsvärn
  • Västerås körde mini-TFÖ
  • CBRNE-DAGARNA ”Värre än Nordirland på 70-talet”
  • Skyddsmask 90 nytillverkas
  • Vattendimma effektivast och bäst för miljön
  • VMA utan meddelande