Tjugofyra7 nummer 33

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Hög krisberedskap i Sollentuna".
Utgivningsmånad: mars
Utgivningsår: 2017
Antal sidor: 28

I detta nummer

  • Olyckor under insats ska hindras
  • Islamism etablerad i Sverige
  • Förstärkt medmänniska uppskattas
  • SFI med räddningstjänstinriktning
  • Svårt utreda effekt av fixartjänster
  • Förslag om utbildning i civilt försvar
  • Ammoniakutsläpp skadade två