Tjugofyra7 nummer 11

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Försvarsministern om eget ansvar och kriser".
Utgivningsmånad: september
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Byn vårdar säkerheten
  • Läser branden utifrån
  • Hög utbildning efterlyser fler från kommunerna
  • MSB vill föreskriva om rimligt brandskydd
  • Tvekar om molntjänster
  • MSB bygger läger på Afrikas horn
  • Tomtebloss tänder torra julgranar