Tjugofyra7 nummer 8

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Ska bli bäst i klassen på jämställdhet".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2010
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Kommuner får gratis sprinkler
  • Två Rits-styrkor läggs ner
  • Omorganisation gav mer förebyggande
  • ”Lagstiftningen förstör den politiska styrningen”
  • Tunnelraset i Stockholm
  • Parhus förstörda – brister i sektionering