Insändare

Brandmän måste känna till riskerna

Tack för en intressant artikel om statisk elektricitet i förra numret.

Att kolsyresläckare alstrar stora mängder elektrostatisk laddning är ingen nyhet i sig.

EXolutions AB jobbar med statisk elektricitet dagligen i samband med hantering av brand- och explosionsfarliga varor.

Vid riskgranskningar i industrin har vi sedan länge verkat för att CO2-släckare inte ska finnas där brand- och explosionsfarliga varor hanteras eftersom de kan antända.

Exempelvis om man tror man ska hindra antändning av spill genom att spruta på kolsyra så kan man istället antända spillet! Har inträffat i Tyskland på en stor bränsledepå.

I artikeln uppger brandmannen att hen kände av en stark urladdning, ”hen fick ström i sig från golvet”.

Detta indikerar att hen inte bar stövlar som avleder statisk laddning vilket brandmän som går in i brand och explosionsfarlig miljö ska göra.
Hade hen haft den typen av stövlar hade laddningen som kolsyresläckaren alstrar avletts till golvet och jord kontinuerligt utan att brandmannen känt något.

Det är självklart att insatspersonal som kan komma att göra någon form av keminsats, exempelvis ta hand om utsläpp av brandfarlig vara, ska bära avledande skodon.

Sedan har vi svårt att förstå de tre slutsatserna, ”erfarenheter” sist i artikeln:

  • ”MSB, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket bör utreda fenomenet vidare”.

Kommentar: Fenomenet är välkänt sedan över 100 år, vad nytt skall man hitta?

  • ”Operativ räddningstjänstpersonal måste känna till riskerna med statisk elektricitet”.

Kommentar: Jo, helt rätt. Vid varje insats där brandfarlig vara, explosiva ämnen eller gaser finns måste en brandman känna till riskerna. Både med statisk elektricitet och dynamisk elektricitet.
All insatspersonal bör ha grundläggande utbildning i riskerna statisk elektricitet innebär och hur man hanterar den risken.

  • ”Räddningstjänstens befäl bör ha en relativt defensiv hållning till användandet av släckmedel i väljordade utrymmen såsom ställverk.”

Kommentar: Väldigt svårt att förstå innebörden av denna mening; väl jordade ställverk är ju en garanti att kraft kan avledas på ett säkert sätt. Om sedan en insats använder släckmedel som alstrar statisk laddning så borde man vara tacksam att anläggningen är ”väl jordad”. Annars kan man ladda upp föremål i anläggningen till mycket höga spänningar och vilka följder det kan få är svårt att överblicka...

MIKAEL OLSSON
ANDERS THULIN
EXolutions

MSB svarar