Insändare

"Vi vill ha bred dialog"

MSBs utbildningsverksamhet dras med växande ekonomiska utmaningar och situationen måste hanteras på kort och lång sikt.

I det korta perspektivet innebär det att vi minskar antalet upphandlade regionala utbildningar under 2015 till förmån för fler kostnadseffektiva utbildningsplatser vid MSB Revinge och MSB Sandö. Det gör vi för att så långt som möjligt prioritera antalet utbildningsplatser, oavsett om myndigheten får oförändrade eller minskade budgetramar.  I det längre perspektivet däremot, ser MSB att förändring krävs och vill möta räddningstjänstens önskemål och skapa förutsättningar för utökad regionaliserad utbildning.


Under 2015 genomför vi en utredning inom MSB om utbildningsverksamhetens framtida utveckling. Syftet med att utreda är dels att se vilka möjligheter som finns att tillgodose aktörernas behov och önskemål inom de ekonomiska ramar som finns, men också att skapa en stabil grund och en hållbar lösning över tid som tillgodoser ett kontinuerligt utvecklingsbehov.


MSB vill finna former för att i högre utsträckning regionalisera en kvalitetssäkrad utbildning för deltidspersonal i operativ räddningstjänst. Vi vill utveckla räddningsledarutbildningarna, beskriva konsekvenser av alternativa vägar och analysera samt föreslå nödvändiga förändringar i regelverket till regeringen.


Under utredningens gång vill vi ha en bred dialog med intressenterna för vår utbildningsverksamhet, och bjuder in till dialog i de råd och nätverk som finns.


Jan Wisén
Biträdande avdelningschef

Läs huvudartikeln

MSB försvårar rekryteringen