Insändare

MSB försvårar rekryteringen av RIB-personal

I septembernumret av 24/7 framgår det att MSB under 2015 tar hem Rib-utbildningar till Revinge av ekonomiska skäl och som en beläggningsregulator. Följden blir att regionala Rib-utbildningar helt upphör på vissa orter under 2015.

I Kronobergs län har vi stundtals haft förmånen att kunnat nyttja den Rib-utbildningen som Värends Räddningstjänst genomfört på uppdrag av Stanley Security (fd Niscayah).


Rib-utbildningen har vid samtliga kurser fått toppbetyg av kursdeltagarna, vilket även har gällt för preparandutbildningarna som bedrivs i egen regi.


För att få så positiva resultat vid samtliga utbildningar, krävs faktorer som kontinuitet, framförhållning, omfattande kursförberedelser, lärare som är kunniga och engagerade, samt kostsamma investeringar i övningsfält och utrustning. Det räcker att en av faktorerna tas bort för att utbildningskvalitén och förutsättningar för fortsatta utbildningar kommer att påverkas negativt.


Det finns anledning för MSB att säkerställa kontinuitet och framförhållning vid kommande upphandlingar av Rib-utbildning, men det är också lika viktigt att beakta den stora fördelen med regional Rib-utbildning.


Genom de regionala utbildningarna behöver inte kursdeltagarna vara borta från familjen under kursveckorna och man finns lättare tillgänglig för huvudarbetsgivaren om det är något akut som måste lösas före eller efter lektionstid.


Den regionala utbildningen har också en positiv inverkan på rekrytering av kvinnor till räddningstjänsten, eftersom regional utbildning minimera påverkan på familjelivet under utbildningsperioderna.


Nu väljer MSB att stoppa Rib-utbildningen under 2015 för ett antal räddningstjänster och själva återta utbildningarna. Åtgärder som är förknippade med dålig beläggning på Revinge och av ekonomiska skäl. Kort sagt Rib-utbildningarna får bli en budgetregulator för MSB, där man inte beaktar de investeringar i bland annat övningsfält som berörda räddningstjänster har genomfört för att kunna genomföra Rib-utbildning av hög kvalité och de negativa effekter det även kommer att innebära för blivande Rib-personal.


Vi deltidsbrandmän hade välkomnat ett återtagande av utbildningarna om de regionala utbildningarna hade varit av dålig kvalité, men det har gått för långt när MSB hanterar Rib-utbildningar som en budgetregulator. Om åtgärden genomförs så slår den direkt mot flera räddningstjänsters förutsättningar för att även fortsättningsvis bedriva Rib-utbildningar, samtidigt som man på ett mycket negativt sätt påverkar både rekryteringsförutsättningarna av Rib-personal och arbetet med att få fler kvinnor till deltidsstyrkorna.


MSB måste tänka om och anpassa sitt tankesätt till de ekonomiska och praktiska villkor som gäller för att kunna bedriva en långsiktig regional utbildning.


Vi deltidsbrandmän vill även fortsättningsvis ha kvar den regionala Rib-utbildningen. Lämpligen etableras regional Rib-utbildning permanent i varje län, med certifiering av MSB och som i alla lägen ger behörighet för framtida utbildning till Räddningsledare A.


Det kommer att vara den bästa lösningen för både räddningstjänsterna och framtida Rib-personal, samtidigt som det blir den mest kostnadseffektiva lösningen.


Styrelsen för BRF förbundsavdelning Värend


Ingemar Roth
Växjö


Magnus Isaksson
Rottne


Ola Hulting
Braås


Antony Svensson
Lammhult


Hans Tannerfalk
Moheda


Jörgen Plahn
Alvesta


Lars-Roland Svensson
Vislanda


Håkan Gustavsson
Grimslöv


Jonas Söderberg
Ingelstad

 

 

MSB svarar

"Vi vill ha bred dialog"