Reportage

Här testas framtidens innovationer

Det rådde internationell stämning i Revinge under hösten när morgondagens verktyg för blåljuspersonal testades. AR-glasögon, AR-hjälm och tryckkänsliga skosulor var några av innovationerna.

Oktober 2021. Restriktionerna har lyfts och för första gången kan EU-projektet Ingenious slutanvändare träffas för att klämma och känna på den personliga, uppkopplade skyddsutrustning de varit med och utvecklat de senaste åren.

Några av dem som tagit sig till MSB:s skola i Revinge är sydkoreanska tekniker, spanska poliser, tyska Nusar-medlemmar (internationell förstärkningsresurs för urban sök och räddning) och grekiska projektledare.
Som värd för veckan står Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), med stöd av MSB:s verklighetslabb.
– Projektet har ett ambitiöst testningsprogram men tyvärr har covid ställt till det. Det har inte gett oss jättemycket att ses online. Nu går vi äntligen in i en mer krävande fas med flera testcykler, säger Mateusz Sosnowski, brand- och riskhanteringsingenjör samt insatsledare på Södertörn.

Det handlar om morgondagens verktyg för blåljuspersonal på marken samt för den normativa staben vid storskaliga händelser, såsom terrorattentat, kemhändelser, ras och skred, översvämningar eller skogsbränder.

Förutom att vara delaktiga i utvecklingen av enskilda komponenter och systemet i sin helhet, har Södertörn internt rekryterat en expertgrupp med brandmän som medverkar på testerna på olika platser i Europa. Sammanlagt handlar det om 15 verktyg, varav de sex nedan testas i Revinge:

 • AR-glasögon
 • AR-hjälm
 • Tryckkänslig sula i skor för att detektera personal i nöd
 • Sensorer i kläder för att mäta omgivning eller personalens välmående
 • Översättningsapp
 • En plattform som binder samman alla verktygen.

Plattformen nyttjas av bakre stab/ledning för att följa händelsen ute på skadeplats och informationen kan smidigt delas mellan olika blåljusorganisationer.
– Genom att placera sensorer på kläder, men även på prylar såsom UAV (drönare) och UGV (robotar), kan man få en bättre lägesbild, göra det säkrare för räddningstjänstpersonalen och hantera en olycka mer effektivt, säger Mateusz Sosnowski.

Brandmannen Gashaw Hailu från Södertörn är en av slutanvändarna som testar AR-hjälmen. Han kommer ut ur ett rökfyllt simulatorhus med ett nöjt ansiktsuttryck.
– Det var spännande och ovant. Jag fick i uppdrag att lokalisera en kollega men missade honom på grund av all rök. Via hjälmen kunde bakre ledning se honom och guida mig genom radio.

Tekniker från Sydkorea kollar att AR-hjälmen fungerar som den ska.

Inne i Revinges lednings- och träningsanläggning, där varje innovation har en egen station iordningställd, ler Mateusz Sosnowski lite på frågan om plattformens framtidsutsikter. Själva poängen med plattformen, att polis, ambulans, räddningstjänst och sök- och räddningsteam ska få samma information, kallar han för en utopi.
– Det bygger ju på att alla har samma system. Bara i Sverige sitter vi i olika system som är väldigt svåra att integrera och rycka loss eftersom de är sammankopplade med så mycket annat. Det vi däremot ser är att specifika prylar kanske kommer ut på marknaden i förädlad form.

Ett verktyg han tror mycket på är AR-glasögonen. De gör det möjligt att markera ut faror och information i en virtuell miljö som delas med andra användare. Det som användaren ser kan visas för någon som sitter flera mil bort och den personen kan addera objekt och information i den virtuella miljön. Till exempel går det att lägga ut pilar för att visa vägen till en läckageplats.

En av dem som testar glasögonen är brandmannen Erica Imeson.
– Det var en surrealistisk känsla att se föremål framför sina ögon som om de faktiskt vore där, när de i själva verket enbart fanns i den digitala världen, berättar hon.

Brandmannen Erica Imeson testar AR-glasögon.

Benny Johansson Winblad von Walter, insatsledare och yttre befäl, anser att det är angeläget att delta i innovationsprojekt likt Ingenious. Södertörn är en av de räddningstjänster i Sverige som engagerar sig mest i utvecklingen av nya innovationer och just nu är de med i ytterligare ett snarlikt projekt.
– Slutanvändarna kan bidra med enkla saker som teknikerna inte tänker på. Hur ser man till exempel att sensorn i den tryckkänsliga sulan är laddad? Det är en fråga som har väckts under testveckan, liksom förståelsen för att det kanske inte går att använda en mobilapp på skadeplats när man har handskar på sig.

Kollegan och projektledaren Leif Jonsson lyfter en annan aspekt, nämligen att det för svensk räddningstjänst är självklart att kläderna ska kunna tvättas, även om de har sensorer.
– I alla länder tvättar man inte larmställen, brandkläder ska vara skitiga liksom. Därför vill vi vara med och leda utvecklingen — annars kanske kläderna kommer ut på marknaden om fem år och så går det inte att tvätta dem. Samtidigt har vi fått möjlighet att sprida Friska brandmän-konceptet ute i Europa.

Några fler verktyg inom projektet som Mateusz Sosnowski tror mycket på, men som inte testades i Revinge, är olika typer av drönare. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, tar fram en prototyp som autonomt gör en 3D-scanning av invändiga miljöer där det är farligt att gå in. Sedan skickar man in små drönare och skapar ett inomhuspositioneringssystem. När blåljuspersonalen sedan kommer in har de en positioneringspuck på sig som möjliggör att man kan se var man befinner sig i en 3D-miljö i realtid.

Det finns även en maxidrönare med tre meter i vingspann och superkamera. När den testades i Spanien hittade den en tändsticksask från 300 meters höjd. Maxidrönaren kan flyga autonomt i 120 kilometer i timmen med en aktionstid på 90 minuter.
– Innan vi ens har fått ut en styrka har den svept förbi och scannat av ett område. Vid exempelvis skogsbränder kan vi få 3D-bilder som visar nivåskillnader, ingångsvägar, möjliga vattentag och omfattning på branden — istället för att som nu behöva vänta på satellitbilder med fördröjning på sex timmar.
Diskussioner förs på Södertörn om att ta in maxidrönaren för att testa den skarpt, men då lösryckt ur systemet.

När testveckan är till ända känner sig arrangörerna nöjda och kan tänka sig att anordna något liknande igen. Förutom testerna dagtid har de ätit gemensamma måltider och haft teambildande aktiviteter på kvällarna.
– Eventet ger mycket tillbaka till en själv och organisationen. Vi märker av en attitydskillnad inom projektet mot oss som organisation, dels i form av förståelse för vad vi gör — att vi faktiskt kan leverera och bidra och har en förståelse för teknik — och dels i att även andra aktörer drar i oss, säger Mateusz Sosnowski.

Fakta AR

Medan VR, Virtual Reality, är en påhittad miljö är AR, Augmented Reality, ett sätt att förstärka den verkliga miljön på, tänk Pokémon Go.

Fakta EU-projekten

 • Södertörn deltar för närvarande i två EU-projekt. De ingår i Horizon 2020, ett brett forsknings- och innovationsprogram finansierat av EU. I detta fall handlar det om människors säkerhet och ny teknik för blåljuspersonal.
 • Projekten heter Ingenious och Assistance, de är snarlika och går ut på att placera olika sensorer på kläder och prylar såsom drönare och robotar, för att vid storskaliga händelser få en bättre lägesbild, göra det säkrare för egen personal samt effektivt kunna hantera omfattande och komplexa händelser.
 • I projekten ingår att i olika omfattning integrera all information i en och samma plattform som bland annat nyttjas av en bakre stab/ledning och kan delas mellan blåljusorganisationer.
 • I respektive projekt ingår ca 20 organisationer från hela Europa, både teknikbolag, universitet och slutanvändare som polis, räddningstjänst, ambulans och SAR (Search And Rescue).
 • Projekten är värda runt åtta miljoner euro styck och pågår i tre år. I maj nästa år väntar en stor slutövning i Paris där alla verktygen ska testas integrerat och samtidigt.

LÄS MER:

MSB:s verklighetslabb - en unik resurs