Reportage

Fyskraven är den stora snackisen

Termin två på SMO-utbildningen till brandman är räddningstjänsternas fystester den stora snackisen bland studenterna.

Under hösten åker studenterna runt i landet för rekryteringstester och återvänder med eftertraktad information.

— Den här räddningstjänsten gör så här. Jaha, men den här gör så här och så här. Det är mycket jämförelser mellan olika ställen. Lärarna har också åsikter om hur det sköts, säger SMO-studenten Gabriel Carlfjord, Linköping.

Snacket och erfarenhetsutbytet gör också att det skapas rykten om räddningstjänsterna som rangordnas baserat på fystesten.

Räddningstjänstens krav en utmaning

— Man undrar vad det är för supermänniskor räddningstjänsten vill åt. Jag skulle aldrig få för mig att söka Höganäs eller DalaMitt, säger Samantha Barath, Tibro.

Samtidigt har SMO-studenterna märkt att räddningstjänsterna inte alltid är stenhårda på att kraven uppfylls. Storgöteborg är en räddningstjänst som har rykte om sig att ha tuffa krav.

— Jag var där två dagar och det var bra för då fick man mycket tid. Första dagen fick jag göra intervju, stege och stresstester. Tror att de kollade mycket hur man fungerar i gruppen för vi var alla 30 samtidigt. Andra dagen var det fystester, Coopern, bänk, haklyft, rodd och greppstyrka. Jag nådde inte alla men fick ändå erbjudande. Klarade bara 32 upprepningar på bänkpressen och det hade man hört innan att de var ganska hårda med, säger Axel Rosenkvist, Karlstad.

Många passade på att göra testen när Gotland kom till skolan.

— Jag gjorde Bergslagen, Gotland och Höganäs. Höganäs gjorde jag för jag hade tänkt göra praktiken där och var lite nyfiken på vilka tester de har. När jag gjorde Gotlands fystest var jag sjuk, genomförde och var inte bäst, men fick jobbet ändå. I Bergslagen var jag frisk, men kan satsa alla mina pengar på att jag var absolut sämst på fystesterna ändå fick jag jobbet. Jag hade två slag från maxpuls men gav inte upp så jag tror det betyder nånting. Sen hade de ett verkstadstest, man skulle bygga en grej, visa lite färdighet med verktyg och hur skyddsutrustning funkar. Man skulle resa stegar, koppla slangar och intervju. Det var inte bara nu kör vi Winternet och sen snackar vi lite. Det var jättebra för mig som inte var den starkaste för de andra grejerna gjorde jag väldigt bra. Och jag antar att det ändå gav ett ganska bra helhetsintryck, säger Frida Heed Malmquist, Örebro.

De konstaterar att räddningstjänsterna fokuserar på olika saker. Vissa lägger stort fokus på den fysiska förmågan medan andra lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

— Jag märkte när jag var på mina anställningstester i Attunda, Södertörn och Storstockholm, att hos Storstockholm var det väldigt mycket fyskrav. Storstockholm ville inte ha mig, men jag kom in på Attunda och Södertörn så jag är ändå nöjd. Det blir Attunda, säger Patrick Westergren, Stockholm.

Gabriel Carlfjord, Linköping, tycker att Räddningstjänsten Östergötland hade ett bra upplägg.

— Jag har sökt och ska jobba på Räddningstjänsten Östergötland i sommar. De gör det jättebra. Man får komma på intervju, göra rullbandstestet och en arbetsrelaterad bana med moment som man ska kunna. Dels ser de det tekniska att man kan hantera utrustningen och att det finns lite styrka och uthållighet. På intervjun sa de även: förbered en tio minuters presentation. De har med att man ska kunna prata inför folk och då ser de vem man är, säger Gabriel Carlfjord.

De ställer sig frågande till att testerna är så olika.

— Det känns orimligt, för jag kommer att jobba lika hårt som brandman på Gotland som jag gör i Storstockholm. Gotlands krav klarar jag när jag är sjuk men Storstockholms skulle jag aldrig ens få för mig att söka för det klarar jag inte, men det är exakt samma jobb som jag ska göra, säger Frida Heed Malmquist, Örebro.

— En av räddningstjänsterna jag var hos hade kravet 4,5 på rullbandstestet och jag frågade varför de inte har 5,6 som alla andra? Jag fick till svar att det är lagkravet och skulle vi höja tror jag att det är flera här på stationen som inte skulle klara det, berättar Gabriel Carlfjord.

De saknar också vissa saker i testen.

— Det är det är typ inga som har ett sjukvårdstest. Jag har bara hört talas om en räddningstjänst som har att man ska lägga ett första förband.

Samtidigt är de överens om att fystesten är viktiga och måste finnas.

— Det spelar ingen roll hur duktig du är på sjukvård och personkontakt, kan du inte bära ett klippverktyg vid en trafikolycka spelar det ingen roll, säger Gabriel Carlfjord.

De tycker räddningstjänster borde genomföra sina anställningstester under samma period. Den räddningstjänst som lämnar besked först kanske inte är förstahandsvalet.

— Jag var i Linköping i november och fick jobbet. Då hade jag sökt Jönköping och de kallade mig till test för två veckor sedan, berättar Gabriel Carlfjord.

Men nu har de anställningstesten bakom sig och har fått ett sommarvik.

— Alla som fått jobb är otroligt taggade. Det spelar ingen roll vilka tester man ställts inför, blir man godkänd vill man bara ut och jobba, säger Axel Rosenkvist.