Nyhet

Fler deltidsbrandmän utbildas – första målet öka till 850 om året

MSB har fått mer pengar till utbildning. Det gör att det under 2019 kan utbildas 150 deltidsbrandmän fler än tidigare planerat.

Men det finns behov att utbilda än fler, vilket kräver att budgeten åter utökas.
Skogsbränderna 2018 påverkade den politiska viljan att fördela pengar till räddningstjänstfrågor.

Anders Axelsson– Det blev uppenbart att det är en fråga man inte kan blunda för. Menar politikerna allvar med att vi ska ha en bra beredskap, då måste det satsas på utbildning, säger Anders Axelsson, enhetschef för utbildningssamordning på MSB.

Det budgetförslag som förra regeringen lade i höstas föreslog 36 miljoner mer till utbildning. Den budget som spikades i december, signerad moderaterna och kristdemokraterna, gav ytterligare nio miljoner.

Av den potten används 17 miljoner för att utöka antalet platser på Grib (utbildning för deltidsbrandmän) från planerade 500 till 650.

– Det innebär att vi utlöser alla optioner hos våra leverantörer och genomför tolv ytterligare utbildningar, sex vardera för kurs 1 och kurs 2.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister i förra regeringen, sa efter skogsbränderna i somras att antalet platser år 2020 ska ha utökats till 850 och på sikt till 1 000 per år. Siffrorna var inte gripna ur luften, snarare ur MSBs underlag till departementet.

– Det är våra beräkningar sett till antalet deltidsbrandmän i landet och den personalomsättning som räddningstjänsterna anger, säger Axelsson.

Det finns rekryterade deltidsbrandmän som inte genomgår MSBs utbildning, eller som slutar innan de hinner påbörja utbildning.

Antalet som anställts under ett år hos en räddningstjänst behöver därför inte vara det samma som det antal räddningstjänsten behöver få utbildad hos MSB.

Nästa steg är alltså 850 utbildade om året. MSB begär i budget för 2020 ytterligare 22 miljoner till utbildningen.

– Då klarar vi 850 platser ekonomiskt.

Grib genomförs på tio orter. Räcker det om 1 000 ska utbildas varje år, och kan MSBs egna skolor i Sandö och Revinge ta emot fler?

– Sandö och Revinge kan göra viss utökning. Revinge behöver göra det, i den regionen finns stort tryck på fler platser. Det är vår uppgift att tillhandahålla möjligheten till utbildning, men det är kommunens ansvar att personalen är utbildad.

Grib startade 2018 och utbildning bedrivs utöver myndighetens skolor även i Luleå, Borlänge/Karlstad, Rosersberg, Borås, Jönköping/Växjö och Kalmar.
Avtalen med de externa utbildarna är femåriga med option de två sista åren (3+1+1).

Den utökade budgeten används i övrigt för att möta behov inom övriga utbildningar MSB driver enligt förordning; inom sotning, skydd mot olyckor (SMO), påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, samt inom räddningsledning respektive tillsyn och annat olycksförebyggande arbete.

– Grib är i fokus, åtminstone politiskt, men övriga utbildningar är också viktiga. För utbildning inom räddningsledning och tillsyn och annat olycksförebyggande arbete tillgodoser vi 60-70 procent av behovet, det är för lite. Över ett längre perspektiv innebär det risk att förmågan minskar.

LÄS MER

Rekryteringen största problemet