Nyhet

Vill skapa en VG-akademi

Utbildningsdagar för 100 insatsledare i regionen. Det skvallrar både om behov och gemensamt rejäla muskler hos Räddsam VG.

"Vi har brister i kompetensutveckling och vill täppa till glapp"

Räddsam F (Jönköpings län) var först och är en förebild för de flesta län. Räddsam VG (räddningstjänsterna i Västra Götaland) följer efter och kan på många sätt bli en kraftfull resurs.

När MSB delat in landet i åtta utbildningsområden är Västra Götaland som enda län eget område. Med goda övningsanläggningar i Borås (Guttasjön) och Skövde (Hasslum) ses möjligheten att skapa en "VG-akademi".

Robert Zeidlitz– Behoven av utbildning ökar, MSBs möjligheter har samtidigt minskat. Vi har brister i kompetensutveckling och vill täppa till glapp, säger Robert Zeidlitz, Östra Skaraborg, en av medlemmarna i Räddsam VGs utbildningsråd.

Som utbildningsområde kommer Västra Götaland att få utbildning för deltidsbrandmän (Grib) i länet utlagd av MSB.

De utbildningsbehov regionen kartlägger för självförsörjning täcker hela området – grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning.

– Grib har varit en av de viktigaste frågorna. Det är viktigt att få med de mindre räddningstjänsterna i arbetet, säger Andreas Leandersson, Södra Älvsborg.

Det man kan styra helt på egen hand, utan avtal med MSB, är fortbildning; utbildningar som inte har med befattning att göra utan specifik kompetens.

Vilka kompetenser ser ni behov av utbildning i?

Magnus Karlsson– Losstagning och rökdykning är exempelvis kursutbud jag saknar. Men egentligen allt Räddningsverket gjorde som MSB inte gör. Vi har bra dialog med MSBs skolor, men de kan inte göra mer, säger Magnus Karlsson, Storgöteborg.

Utbildningsrådet fanns redan innan Räddsam VG bildades. Rådet har pekat ut en rad utvecklingsmöjligheter. Förutom kompetensutveckling är det att jobba mer med hot och risker, bli en tydligare och starkare röst inom räddningstjänst-Sverige, samordna resurser och effektivisera, samverka mer.

– Ingångsvärdet för alla räddningstjänster är; vad vi kan bidra med, inte vad vi kan tjäna på det, säger Robert Zeidlitz.

Utbildningen av insatsledare var den första riktigt stora, gemensamma kursen. 25 personer samlade varje gång.

– Mycket bra för min del. Jag är brandmästare, men inte haft någon fortbildning efter den utbildningen. Och närheten är en fördel, säger Jan Olsson, Mitt Bohuslän.

– Befälsutbildning är svårt att genomföra på egna stationen. Här får man ta del av olika tankesätt och vetskap om var hjälpen finns om den behövs. Bra att utbildas gemensamt, och jag tror på gränslös räddningstjänst, säger Jimmy Törnqvist, Bohus.

En viktig del i ambitionerna med egen utbildning är att Skövde kommun köpt utbildnings- och övningsanläggningen Hasslum på 96 hektar.

Det var Räddningsverkets anläggning fram till att skolan i Skövde lades ner. Lokala utbildaren SRTC tog över men gick i konkurs 2015. Sedan dess har det varit sparsamt med verksamhet.

Skövde kommun avser att behålla halva övningsområdet, låta staden växa med bostäder och industri på andra halvan.

– Glädjande. Både Polisen och Försvarsmakten har intresse att använda området, säger Robert Zeidlitz.

Läs också

Västra Götaland mot gränslös samverkan