Nyhet

Västra Götaland mot gränslös samverkan

Målet är gränslös samverkan på många områden. Räddningstjänsterna i Västra Götaland satsar brett på att bli en starkare gemensam resurs.

– Vi betonar samverkan, inte sammanslagning. Det här tror vi är framtidens samarbete, säger Anna Sahlberg, samordnare i Räddsam VG.

Räddsam VG bildades för ett och ett halvt år sedan, är med 19 räddningstjänster och 49 kommuner landets största samarbete.

I länet fanns fyra välutvecklade nätverk – Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen – som kartlades och sammanfördes i Räddsam VG.

Fyra områden har prioriterats i starten: utbildning, förebyggande, personalfrågor och operativt arbete vid större insatser.

Inom förebyggande handlar det exempelvis om att forma gemensamt tillsynsutförande, behandla bygglovsärenden lika, vara en enda och tyngre instans vid remissvar. Personalfrågor kan handla om olika avtal, rekrytering, jämställdhet.

Allt bygger på samsyn, vilket underlättar samverkan.

– Den gemensamma spetskompetensen ökar, personalresurser också. Samarbetet ger kännedom om varandras status och naturliga samtalskontakter. Tidigare har det gått åt mer tid att formera oss, säger Anna Sahlberg,

De utvärderingar som gjorts har, enligt Anna Sahlberg, hittills varit enbart positiva. Det blir effekt i det man gör.

– Vi kan ha en gemensam linje i VG, det underlättar även i samtalet med polisen och andra myndigheter, säger Per Mood, Alingsås-Vårgårda.

Räddsam VG är en blandning av räddningstjänstförbund och enskilda kommunala räddningstjänster, från giganten Storgöteborg till små som Dals Ed och Sotenäs.

– Samarbetet är positivt. Ett exempel är att stora Storgöteborg tog höjd för beredskapen under EU-toppmötet i Göteborg tillsammans med oss andra. Det hade tidigare inte varit tänkbart att det hänt, säger Anders Gillek, Norra Älvsborg.

Läs också

Vill skapa en VG-akademi