Nyhet

Data i Rakel 2022

Ett fungerande system för mobil datakommunikation ska erbjudas Rakels användare senast 1 september 2022.

– Det är ett första steg för att realisera de behov som finns och blir ett komplement till nuvarande Rakel, säger Anita Galin, MSB.

Regeringen har gett MSB uppdraget att skaffa och erbjuda tjänster för datakommunikation.

Det handlar om att kunna skicka och ta emot kartor, ritningar vid räddningsinsatser, jobba med patientdata från ambulanser till sjukhus, strömma video från drönare med mera.

– Funktionerna kommer att utvecklas över tid. Det vi ser på i dag är att kunna skicka data mellan användare.

Uppdraget, som kallas steg 1, innebär att arbetet med Rakel G2 smyger igång. De investeringar som görs i steg 1 ska kunna anpassas vid utveckling av Rakel G2.

Arbetet ska slutredovisas när det finns ett fungerande system för mobil datakommunikation, dock senast den 1 september 2022.

För att åstadkomma detta ska MSB bygga och äga ett kärnnät (datorutrustning som används för att styra radionätet och hur slutanvändarnas utrustning beter sig) med syfte att säkra statligt ägande och kontroll över systemet.

Det behövs också ett radioaccessnät och simkort ska upphandlas. MSB blir operatör med egen nätidentitet. Dessutom behöver avtal tecknas med några av de kommersiella företagen för tillgång till mobilnät.

Innebär det här att användare som skaffar simkort kan använda sina befintliga datorer eller smartphones för att komma åt datakommunikation via Rakel?

– Rent tekniskt ja. Men vi tittar på säkerhetskrav och funktionalitet, alltså vilken utrustning som får användas, säger Janis Lövgren, MSB.

MSB som operatör behöver också ett antal tjänster för att systemet ska fungera och för att stödja användarna. Det handlar om drift, övervakning och kundstöd som inkluderar support. Arbetet med steg 1 startade förra sommaren.

– Nu förbereder vi upphandling. Det är ett komplext system som ska skaffas och inte något färdigbyggt, utan något vi måste sätta samman, säger Anita Galin.

Förutom tillgången till datakommunikation ser Anita Galin fler fördelar för användare att ansluta till steg 1.

– Det här är första steget på resan att ersätta nuvarande Rakel. Steg 1 ger möjlighet att vara med och påverka nästa generations system. Man kan också förbereda sin nya organisation för det systemet.

I regeringsuppdraget framgår att avgiftsmodell för steg 1 ska vara tydligt motiverad, bland annat utifrån användarnas behov och nyttjande.

Regeringen konstaterar också att det uppdrag MSB nu har innebär att arbetet med att utveckla och etablera Rakel G2 påbörjas. Men gör också en gardering: ”kärnnätet ska kunna utökas och anpassas för vidare utveckling av Rakel G2 om regeringen i ett nästa steg fattar beslut om att så ska ske.”

LÄS OCKSÅ

Ministern: Vi har inget intresse att skjuta på det här